Single Digital Gateway ja kuntien lupapalvelut – Palvelutietovaranto tukee tiedonkulkua

Single Digital Gateway (SDG) eli asetus Digitaalisesta palveluväylästä on EU-asetus, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä ja yrityksiä toimimaan Euroopan Unionin alueella entistä helpommin. Asetuksen päämääränä on lisätä, täydentää ja selkeyttää EU:n sisämarkkina-asioita koskevaa verkossa jo olevaa tietoa. Lisäksi halutaan helpottaa EU-kansalaisten ja yritysten sähköistä asiointia myös rajat ylittävissä tilanteissa.

Asetukseen on sisällytetty myös Palveludirektiivi, jonka tarkoituksena on sähköistää ja siten helpottaa palveluyritysten lupamenettelyjä ja toimimista EU:n alueella.

Asetuksessa Digitaalisesta palveluväylästä on myös lueteltu 21 tilannetta, joihin sisältyvissä asioinneissa pitää noudattaa yhden kerran periaatetta. Yhden kerran periaate tarkoittaa, että kansalaisen tai yrityksen pyynnöstä viranomaiset voivat siirtää tietoa välillään, jos tieto on jo jonkin maan viranomaisen rekisterissä.

Digitaalisen palveluväylän kansalaisille näkyvin osa on portaali, Your Europe, jonka kautta EU-kansalaiset ja yritykset löytävät keskeisen informaation ja sähköiset palvelut. 

Your Europe hyödyntää Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV) kuvattuja palvelukuvauksia, joten kuntien palvelukuvauksia näytetään portaalissa. Näitä ovat esimerkiksi ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, ikääntyvien palveluita, jätehuoltoa ja ympäristövastuita sekä yritystoiminnan aloittamista ja rahoittamista koskevat alueelliset palvelut. 

Tärkeimpänä ryhmänä asetuksen ja palveludirektiivin alaisista palvelukuvauksista ovat tällä hetkellä elinkeinonharjoittamista koskevat luvat, joista useat ovat kuntien vastuulla, ja jotka ovat yritystoiminnan kannalta oleellisia myös rajat ylittävissä tilanteissa.

Elinkeinonharjoittamiseen liittyvissä luvissa kuntien pitää varmistaa, että asiointi on jatkossa mahdollista sähköisesti myös rajat ylittävissä tapauksissa ja että tulevaisuudessa lupien hakemisessa tarvittavat todistusmateriaalit voidaan siirtää viranomaiselta toiselle myös rajat ylittävästi, jos näin tehdään kotimaassakin. SDG-asetus edellyttää lupapalveluille sähköisen asiointikanavan. Jos lupa-asioinnille ei ole omaa sähköistä asiointikanavaa, voi kunta ottaa käyttöön Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM) hankkeessa toteutetun maksuttoman Luvat ja valvonta -palvelun kevytasioinnin.

Lisätietoja Luvat ja valvota -palvelun kevytasioinnin käyttöönotosta saa ministeriöltä: luvatjavalvonta.tem@gov.fi 

Yrityslupien käännätyspalvelu tarjolla Suomi.fi-palvelutietovarannossa

SDG-asetukseen sisältyy velvoite yrityslupien tietojen kuvaamisesta. Lupien kuvaukset tulevat PTV:n kautta Your Europe-portaaliin. Mitä paremmin palvelut on PTV:n kuvattu, sitä paremmin ne ovat myös rajat ylittävien käyttäjien löydettävissä.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on toteuttanut kunnille pohjakuvaukset yritysluvista helpottamaan kuntien työtä. Kunnan tarvitsee vain valita pohjakuvaus PTV:n käyttöliittymässä kuvattavan yritysluvan pohjaksi ja lisätä sille kuntakohtaiset toimintaohjeet ja asiointikanavat, erityisesti lupien sähköiset asioinnit.

Koska yritysluvat esitetään Your Europen ja Suomi.fin puolella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, DVV tarjoaa kuntien yritysluville maksuttoman englannin ja ruotsin kielen käännöspalvelun PTV:n käyttöliittymässä. Käännösmahdollisuus tulee käyttöön viimeistään syksyn alussa.

Kuntien kannattaa päivittää ja kuvata puuttuvat yritysluvat mahdollisimman pian. Käännöstilaukset tulee tehdä viimeistään marraskuun loppuun mennessä. SDG-asetus velvoittaa, että luvat ovat käännettyinä vuoden loppuun mennessä.

Tilaisuus: DVV järjestää 30.9.2022 klo 9–10 PTV-sisältökoulutuksen Yritysluvista.

Ohjesivu: Yrityslupien kuvaamisen erityisohjeet

Tervetuloa Kuntaliiton digisumpeille kuulemaan lisää

Vuodesta 2020 lähtien pidetyillä digisumpeilla käsitellään kuntia kiinnostavia, digitalisaatioon liittyviä aiheita erityisesti kehittämisen näkökulmasta. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. Digisumpit pidetään joka torstai klo 8.30–9.30 etätilaisuutena kuntien digikehittäjille. 

Kuulemme Digisumpeilla lisää tähän kokonaisuuteen liittyvistä aiheista seuraavasti:

  • 22.9. Kuntien lupapalvelut ja Your Europe - Palvelutietovaranto tukemassa yhteistä tietä
  • 6.10. Luvat ja valvonta- palvelun esittely kuntasektorille.

Uutinen kirjoitettu yhteistyössä KEHA-keskuksen, DVV:n, TEMin luvat ja valvonta-hankkeen kanssa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.