TE-palvelut 2024-muutosvalmennuksen ohjausryhmä 9.12.2022

TE-palvelut 2024-uudistuksen muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontui jo toisen kerran perjantaina 9.12. käsittelemään henkilökartoituksen alustavia tuloksia, muutosvalmennuksen käynnistämiseen liittyviä kysymyksiä sekä muutosvalmennuksen viestintäsuunnitelmaa.

Ohjausryhmän tehtävänä on linjata ja ohjata valtion sekä kuntien muutoksen kohteena olevan henkilöstön yhteisen muutosvalmennuksen suunnittelua ja toteutusta. Muutosvalmennuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa hyvää yhteistyötä valtio- ja kuntatoimijoiden välillä ja samalla tukea henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä voimavaroja muutoksessa.

Ohjausryhmässä on kattava asiantuntijajoukko sekä edustus jokaisesta kuntatyyppiverkostosta.

Muutosvalmennukseen liittyvässä työssä on tähän mennessä kartoitettu eri toimijoiden tarpeita, jotka huomioidaan varsinaisessa valmennuksessa. Ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin alustavia tuloksia ELY-keskuksien, KEHA-keskuksen, kuntakokeilujen ja TE-toimistojen henkilöstölle tarkoitetusta kyselystä, jolla kartoitettiin henkilökohtaisia muutostuen tarpeita.

Vastauksissa korostui erityisesti muutoksessa jaksaminen, muutosmotivaatio sekä työnohjauksen tarve. Toimintakulttuurin muutokseen valmistautumisessa hyvien käytänteiden jakaminen ja kontaktien luominen tulevaan organisaatioon, hyvinvointialueiden ja muiden yhdyspintojen tunnistaminen sekä yhteistyön tekeminen nousivat vastauksissa esiin. Säännölliset keskustelu- ja infotilaisuudet ja yhteinen tiedotus- ja keskustelualusta koettiin myös erittäin tarpeellisiksi. Huolta koettiin henkilöstön kuormittumisesta sekä asiakaspalveluprosessien onnistumisesta muutoksen edetessä.

Ohjausryhmässä käytiin myös keskustelua siitä, millaista muutosvalmennusta on järkevää toteuttaa alueellisesti ja mitä paikallisesti. Alkuvuona 2023 henkilöstölle järjestetään mahdollisesti lyhyitä valtakunnallisia tilaisuuksia Teamsin välityksellä.

Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 13.1.2023. keskitytään muutosvalmennuksen käynnistämiseen ja kilpailutukseen liittyviin asioihin sekä perehdytysohjelman valmistelun käynnistämiseen.

 

Selina Sassila

Selina Sassila

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2211, +358 50 911 5745
Vastuualueet
  • Muutoskoordinaattori TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosvalmennuksessa
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista