Uusi opas kunnille suomen- ja ruotsinkielisen palvelun tueksi

Toimiva kaksikielisyys kunnassa – Opas kielellisen kestävyyden vahvistamiseksi. Kuntaliiton uusi opas tarjoaa konkreettisia välineitä toimivaan kaksikieliseen palveluun kunnassa.

Sopivasti ruotsalaisuuden päiväksi ilmestyvä verkko-opas vahvistaa kuntien kielellistä kestävyyttä. Opas auttaa kuntia toimimaan yhdenvertaisesti ja pitkäjänteisesti molemmilla kansalliskielillä.

Kielellisen kestävyyden saavuttamiseksi kunnan on kehitettävä molempien kansalliskielten edellytyksiä esimerkiksi panostamalla viestintään ja koulutukseen sekä innovatiiviseen henkilöstöpolitiikkaan ja palveluun.

Opas tarjoaa tukea yksi- ja kaksikielisille kunnille. Yhtäältä se auttaa kuntaa noudattamaan toiminnassaan kielilainsäädäntöä, mutta tarjoaa myös konkreettisia välineitä parempaan hallintoon molemmilla kansalliskielillä.

Ensimmäisessä osassa taustoitetaan, millaisen perustan lainsäädäntö asettaa kunnan toiminnalle kahdella kielellä. Siinä on myös hyödyllistä tietoa manner-Suomen yksikielisille kunnille. Toisessa osassa esitellään käytännön työkaluja kaksikielisen kunnan arkeen. Kolmannessa ja viimeisessä osassa käsitellään sitä, kuinka kaksikielinen kunta voi arvioida toimintaansa.

Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksenä Suomen toisen kansalliskielistrategian joulukuussa 2021. Strategia koskee kansalliskieliämme suomea ja ruotsia. Suomen toisen kansalliskielistrategian tavoitteena on turvata, että Suomessa on jatkossakin kaksi elävää kansalliskieltä. Kuntaliitto kannattaa ja tukee tätä strategiaa.

Opas: Toimiva kaksikielisyys kunnassa

Opas tarjoaa tukea yksi- ja kaksikielisille kunnille. Yhtäältä se auttaa kuntaa noudattamaan toiminnassaan kielilainsäädäntöä, mutta tarjoaa myös konkreettisia välineitä parempaan hallintoon molemmilla kansalliskielillä.

 

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista