Uusi opas kunnille suomen- ja ruotsinkielisen palvelun tueksi

Toimiva kaksikielisyys kunnassa – Opas kielellisen kestävyyden vahvistamiseksi. Kuntaliiton uusi opas tarjoaa konkreettisia välineitä toimivaan kaksikieliseen palveluun kunnassa.

Sopivasti ruotsalaisuuden päiväksi ilmestyvä verkko-opas vahvistaa kuntien kielellistä kestävyyttä. Opas auttaa kuntia toimimaan yhdenvertaisesti ja pitkäjänteisesti molemmilla kansalliskielillä.

Kielellisen kestävyyden saavuttamiseksi kunnan on kehitettävä molempien kansalliskielten edellytyksiä esimerkiksi panostamalla viestintään ja koulutukseen sekä innovatiiviseen henkilöstöpolitiikkaan ja palveluun.

Opas tarjoaa tukea yksi- ja kaksikielisille kunnille. Yhtäältä se auttaa kuntaa noudattamaan toiminnassaan kielilainsäädäntöä, mutta tarjoaa myös konkreettisia välineitä parempaan hallintoon molemmilla kansalliskielillä.

Ensimmäisessä osassa taustoitetaan, millaisen perustan lainsäädäntö asettaa kunnan toiminnalle kahdella kielellä. Siinä on myös hyödyllistä tietoa manner-Suomen yksikielisille kunnille. Toisessa osassa esitellään käytännön työkaluja kaksikielisen kunnan arkeen. Kolmannessa ja viimeisessä osassa käsitellään sitä, kuinka kaksikielinen kunta voi arvioida toimintaansa.

Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksenä Suomen toisen kansalliskielistrategian joulukuussa 2021. Strategia koskee kansalliskieliämme suomea ja ruotsia. Suomen toisen kansalliskielistrategian tavoitteena on turvata, että Suomessa on jatkossakin kaksi elävää kansalliskieltä. Kuntaliitto kannattaa ja tukee tätä strategiaa.

Opas: Toimiva kaksikielisyys kunnassa

Opas tarjoaa tukea yksi- ja kaksikielisille kunnille. Yhtäältä se auttaa kuntaa noudattamaan toiminnassaan kielilainsäädäntöä, mutta tarjoaa myös konkreettisia välineitä parempaan hallintoon molemmilla kansalliskielillä.

 

lateral-image-left
Tags
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Kehittämispäällikkö
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Vastuualueet
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
  • kaksikielisyyden vahvistaminen Kuntaliiton kehitysprojekteissa
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri
Robin Lindberg

Robin Lindberg

Asiantuntija
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2122, +358 50 477 3665
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ruotsinkieliset asiat
  • kielilainsäädäntö, kansalliskielet
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Asiantuntija
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Vastuualueet
  • kuntien verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyvä edunvalvonta, edistäminen ja neuvonta
  • digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittäminen ja edistäminen
  • kaksikielisyys ja kansalliskielet
  • Kuntaliiton ja Kommuntorgetin verkkopalveluiden kehittäminen