Hankinta-Suomi

Uusia toimenpiteitä julkisten hankintojen kehittämiseen

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton johtamassa Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa julkaistiin yli 30 uutta toimenpidettä, joilla vahvistetaan julkisten hankintojen vaikuttavuutta.

Toimenpiteillä edistetään strategista ja tiedolla johtamista, hankintataitoja, hankintojen toimivuutta ja innovaatioita sekä taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä julkisissa hankinnoissa.

- Hankintaosaamisen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Jatkuvaa päivittämistä tarvitaan, jotta kehitys pysyy muuttuvan toimintaympäristön tahdissa. Toimenpiteiden käyttöönottaminen on edellytys sille, että julkisilla hankinnoilla pystytään entistä tehokkaammin parantamaan palveluita, saamaan parempaa vastinetta veronmaksajien rahoille ja vahvistamaan julkisen talouden kestävyyttä, toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Johdolle hankintanäkymä, asiantuntijoille mentorointia ja digitaalinen kriteeripankki

Yhtenä Hankinta-Suomen tavoitteena on strategisen johtamisen lisääminen hankinnoissa. Uutena toimenpiteenä on kehittää organisaatioiden johdolle kokonaisnäkymä, josta näkyvät keskeiset tunnusluvut hankintojen osalta. Tämä tehostaa tiedolla johtamista. 

Julkisten hankintojen mentorointiohjelmalla, jossa on mukana 34 mentoria ja 80 mentoroitavaa, kehitetään hankintaosaamista.

Tiedolla johtamista edistetään toimenpidesuunnitelmalla, jossa esitetään vaihtoehtoisia tiedolla johtamisen etenemispolkuja.

ICT-hankinnoissa tunnistettuja ongelmia ratkotaan laajassa yhteistyöprojektissa hankintayksiköiden ja tarjoajien kanssa.

Elinkaarikustannusten laskennan tilanne ja mallit tukevat taloudellista kestävyyttä. Sosiaalista kestävyyttä edistetään riskimaissa toimivien tarjoajien ihmisoikeuksien ja muidenkin työelämän perusoikeuksien toimintatapojen tarkastelulla. Digitaalinen tietopankki kestävien ja innovatiivisten hankintojen kriteereille ja ohjeille sekä luonnon monimuotoisuuden huomioivat hankintakriteerit tukevat ekologista kestävyyttä.

Tuloksellista työtä teemaryhmiltä

Teemaryhmien työ on nyt jatkunut runsaat kaksi vuotta. Teemaryhmät verkostoineen ovat ideoineet uudet toimenpiteet käytännön hankintaelämästä käsin. Teemaryhmät ovat kaikille avoimia yhteistyöryhmiä.

- Kansallinen julkisten hankintojen strategia muuttuu toiminnaksi Hankinta-Suomi-ohjelman kautta. On ollut ilo huomata, miten paljon teemaryhmissä on konkreettisesti saatu parissa vuodessa aikaan. Se perustan päälle on hyvä rakentaa näitä uusia toimenpiteitä, iloitsee johtava lakimies Katariina Huikko Kuntaliitosta.

- Teemaryhmien työ on toiminut erinomaisesti, ja hankintojen asiantuntijat ovat yhdessä löytäneet suuren määrän konkreettisia toimenpiteitä. Niiden avulla julkisten hankintojen vaikuttavuutta voidaan kehittää edelleen, toteaa finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt valtiovarainministeriöstä.

Mitä ovat Hankinta-Suomen toimenpiteet?

Toimenpiteet ovat osa vuonna 2020 julkaistua kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Strategia sisältää kahdeksan tahtotilaa, ja samassa yhteydessä julkaistiin 30 konkreettista toimenpidettä, joilla strategiaa lähdettiin toteuttamaan.

Nämä 32 uutta toimenpidettä ovat jatkumoa strategian tavoitteiden edistämiseksi.

Toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Osasta toimenpiteistä on myös tarkoitus tehdä jatkuvaa toimintaa.

Lisätietoja:

Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi

Aiheesta lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista