Valtionhallinnon ja kuntakentän vuoropuhelua sote-toimeenpanossa vahvistetaan — ensimmäisen valtakunnallisen tilannekuvakyselyn kohteena omaisuusjärjestelyt ja henkilöstösiirrot

Kuntien sote-uudistuksen toimeenpanon tilannekuvaa kartoittavat kyselyt ovat käynnistyneet. Parhaillaan käynnissä oleva ensimmäinen kysely keskittyy uudistuksen omaisuusjärjestelyihin, henkilöstösiirtoihin ja muutostukitarpeisiin. Kysely umpeutuu 15.2.2022.

Kysely on osa toimeenpanon kansallisen tilannekuvan seurantaa. Kuntaliitto, valtionvarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö toteuttavat vuoden 2022 aikana kuntatoimijoille suunnattuja tilannekuvakyselyitä, joiden avulla seurataan toimeenpanon etenemistä, sekä siihen liittyviä kuntien haasteita.

Sote-uudistuksen toimeenpanossa kunnilla, kuntayhtymillä ja niiden vastuulla olevilla tehtävillä on keskeinen rooli.

”Kuntien rooli järjestämisvastuun onnistuneessa siirrossa on olennainen. Hyvää yhteispeliä kuntien ja hyvinvointialueiden välille tarvitaan esimerkiksi siihen, että nykyiset ja tulevat työnantajat saavat turvallisesti toteutettua massiivisen henkilöstön liikkeenluovutuksen,” toteaa muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtionvarainministeriöstä

”Yhteinen tilannekuva kuntien valmistelutilanteesta on tervetullut myös uudistuksen kansalliseen toimeenpanoon.”

Kuntaverkosto tiivistää valtiohallinnon ja kuntakentän vuoropuhelua sote-uudistuksen toimeenpanossa

Uudistuksen toimeenpanon tilannekuvaa seurataan myös sote-uudistuksen kansallisen toimeenpanorakenteen osaksi perustetun kuntaverkoston avulla. Sote-uudistuksen toimeenpanon kuntaverkosto vahvistaa valtionhallinnon ja kuntakentän välistä vuoropuhelua uudistuksen toimeenpanovaiheessa.

”Vuoropuhelun tiivistämiselle on nähty selkeä tarve. Kuntien näkökulmaa uudistuksen toimeenpanossa ja sen seurannassa tulee vahvistaa”, kertoo verkoston puheenjohtaja ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Verkoston toiminta keskittyy lisäksi kuntien ja alueiden yhteistyöhön sekä kuntien muuttuvaan rooliin liittyvien toimenpiteiden koordinointiin. Kuntaverkostoon kuuluu kuntien, kaupunkien, Kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön, valtionvarainministeriön, sisäministeriön ja KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien edustajia.

Verkoston kokoonpanoon voit tutustua täällä.

Lisätietoja:

Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto, p. +358 9 771 2006, hanna.tainio@kuntaliitto.fi

Ville-Veikko Ahonen, muutosjohtaja, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0066, ville-veikko.ahonen@gov.fi

Tagit