Yritysdatan jakaminen saa kannatusta EU:n kunnissa ja alueilla

Anne Karjalainen Alueiden komitean talouspolitiikkavaliokunnassa

Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anne Karjalainen (sd/PES) on laatinut Alueiden komitean lausunnon datasäädöksestä, joka hyväksyttiin AK:n talouspolitiikkavaliokunnassa.

Euroopan alueiden komitea (AK) on laatinut lausunnon niin sanotusta datasäädöksestä, jolla pyritään helpottamaan ja oikeudenmukaistamaan yritysten datatietojen jakoa käyttäjille sekä julkiselle sektorille. Lausuntoluonnos hyväksyttiin AK:n talouspolitiikkavaliokunnassa 12. toukokuuta, ja EU:n kuntien ja alueiden edustajat äänestävät siitä lopullisesti AK:n täysistunnossa kesäkuun lopussa.

- Datasäädös on tulevaisuuteen luotaava hanke, jonka osalta on tärkeä vahvistaa kuntien ja julkisen sektorin innovaatiomahdollisuuksia myös jatkossa, korostaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Jaana Nevalainen.

Datasäädöksen tavoitteena on varmistaa EU:n yritysten mahdollisuudet innovoida ja kilpailla kaikilla aloilla, lisätä yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia oman datansa suhteen ja antaa julkiselle sektorille paremmat mahdollisuudet vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten pandemian kaltaisiin hätätilanteisiin. Lausuntoluonnoksessa AK kannattaa näitä tavoitteita ja katsoo, että säädöksellä voidaan parantaa erityisesti pk-yritysten oikeuksia ja vähentää niiden riippuvuutta suurista datan haltijoista.

Lisää aiheesta Alueiden komitean verkkosivuilla

Euroopan alueiden komitea on EU:n virallinen instituutio, jota on kuultava alueisiin ja kuntiin vaikuttavien asioiden valmistelussa. Alueiden komiteassa on 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä.

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Välitämme merkittävimmät AK:n uutiset Kuntaliitto.fi-verkkopalvelussa tiivistelminä. Kokonaiset uutiset ovat luettavissa AK:n verkkosivuilla.

Tagit
Jaana Nevalainen

Jaana Nevalainen

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
  • tiedon yhteentoimivuus julkishallinnon palveluissa
  • digitalisaation edistäminen
  • Kansallisten digitalisaatio- ja tekoälyhankkeiden osallistuminen ja seuranta