Ensi vuonna järjestettävät eurovaalit ja niiden äänestysvilkkaus kiinnostavat kuntia

Henkilöitä rivissä hymyilemässä kuvaajalle.

Eurooppalainen paikallishallinnon etujärjestö CEMR kokoontui Tbilisissä Georgiassa kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Kuntaliiton edustajat Tiina Kaartinen (Kuopio), Juhana Kelloniemi (Kemijärvi), Emilia Koikkalainen (Keuruu) ja Laura Hämäläinen (Mikkeli) osallistuivat aktiivisesti kaksipäiväiseen kokoukseen, jonka yhtenä keskeisenä teemana oli ensi vuonna käytävät eurovaalit ja niiden merkitys paikallishallinnon näkökulmasta.

EU-lainsäädäntö toimeenpannaan kunnissa ja käytännön vaikutukset ja vaatimukset heijastuvat kuntien ja kuntalaisten arkeen; esimerkiksi vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteet saadaan toteutumaan realistisesti yhteistyössä paikallistason kanssa.

Tbilisin kokouksessa painotettiin, että eurovaalien merkitys paikallishallinnon tulevaisuudelle on merkittävä ja tästä syystä paikallistason edunvalvonta tulevien Euroopan parlamentin ehdokkaiden suuntaan onkin yksi järjestön päätavoitteista seuraavan vuoden ajan.

Yhtenä yhteisenä haasteena läpi Euroopan oli huoli eurovaalien äänestysvilkkaudesta, jonka laskeva trendi ei ole jäänyt jäsenmaissa ja niiden paikallistasolla huomaamatta.

- Meidän tulisi jakaa tietoa järjestön sisällä eri jäsenmaiden toimivista kampanjoista äänestysvilkkauden parantamiseksi, EU-asioiden kiinnostavuuden lisääminen kuntalaisten keskuudessa on yhteinen tavoitteemme, totesi Kuntaliiton edustaja Emilia Koikkalainen.

Kuntaliitto valmistelee parhaillaan omia eurovaalitavoitteitaan. Euroopan parlamentin vaalit järjestetään viiden vuoden välein. Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit järjestetään vuonna 2024. 

Tiesitkö tämän CEMR:stä?

  • CEMR (Council of European Municipalities and Regions) vaikuttaa Eurooppa -politiikkaan kaikilla niillä aloilla, joilla on kytkentää maakunta- ja kuntatasoon, sekä tarjoaa keskustelufoorumin kunnille, alueille ja maakunnille kansallisten jäsenliittojen kautta.
  • Jäseniä CEMR:lla on 41 Euroopan maassa. CEMRn kuluvan kauden strategia pohjautuu vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykseen. Sosiaalinen ja kulttuurinen, taloudellinen sekä ekologinen kestävyys tulee huomioida myös paikallisen näkökulman osalta.
  • Kuntaliitolla on luottamushenkilöedustus sekä CEMR:n Policy Committeessa, tasa-arvokomiteassa kuin hallituksessa.
  • Kuntaliiton asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti CEMR:n temaattisten työryhmien toimintaan.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme