Euroopan neuvoston alaisen kunta- ja aluehallintokongressin kuntakamarin varapresidentiksi Jani Kokko

Mieshenkilö puvussa seisoo iso luentosali taustallaan.

Muuramen kunnanvaltuutettu, kansanedustaja, Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Jani Kokko valittiin 25.10.2023 Euroopan neuvoston alaisen kunta- ja aluehallintokongressin kuntakamarin varapresidentiksi.

Kamarin presidentti ja varapresidentit muodostavat kamarin hallituksen. Kuntakamari työskentelee demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseksi paikallishallinnossa.

- Olen erittäin innoissani saamastani luottamuksesta eurooppalaisella areenalla yli puoluerajojen. Uusi tehtävä kongressin hallituksessa tarjoaa näköalapaikan Euroopan paikallis- ja aluehallintoon, joka on osoittanut vahvuutensa erityisesti nykyisten kriisien, kuten pandemian ja sodan aikana, kiittelee uusi varapresidentti Jani Kokko.

Kokko vie uudessa roolissaan kunta- ja aluekongressin varapresidenttinä Suomen kuntien kantoja yhteiseen keskusteluun.

Demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumista tulee seurata paikallistasollakin

Kongressin täysistunnon yhteydessä järjestetyssä kuntakamarin istunnossa käsiteltiin muun muassa Viron monitorointiraporttia sekä Albanian paikallisvaalitarkkailuraporttia.

- Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston työhön monin eri sopimuksin, joissa määritellään se, miten meidän yhteinen arvopohjamme tuodaan käytäntöön. Kunta- ja aluehallintokongressi monitoroi ja ohjeistaa tätä paikallishallinnon tasolla. Jos emme olisi mukana, muut määrittelisivät nämä meidän puolestamme, kokoaa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin roolia kansainvälisten asioiden päällikkö Laura Parsama.

Rekisteri Ukrainan sotatuhojen kirjaamiseksi saatu auki - Venäjä korvausvelvollinen

Reykjavikissa pidetyssä huippukokouksessa tämän vuoden toukokuussa tehtiin päätös rekisterin perustamisesta ja nyt viisi kuukautta myöhemmin rekisteri on toiminnassa. Rekisteristä voi lukea lisää Ihmisoikeuspäivän verkkosivulta. 

Kongressin istunnossa kuultiin tilannekatsaus Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamien tuhojen rekisterin toiminnasta.

Lisäksi hyväksyttiin kongressin kannanotto sotaa vastustavien aktivistien ja mielipidevankien vapauttamiseksi Venäjällä. Suomen valtuuskunnasta kokoukseen osallistuivat Jani Kokon lisäksi Atte Kaleva, Teuvo Hatva ja Ulla Santti.

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi

Kuntien ääni pääsee esille kansainvälisessä keskustelussa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin kautta.

Euroopan neuvosto on Euroopan johtava ihmisoikeusjärjestö. Sen tehtävänä on turvata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja moniarvoista demokratiaa. Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin päätavoitteena on vahvistaa Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista itsehallintoa. Kansanvaltainen paikallishallinto edistää maanosan poliittista vakautta ja tukee vähemmistöjen ihmisoikeuksia.

Suomi on ollut Euroopan neuvoston jäsen ja edustettuna kongressissa vuodesta 1989. Suomen Kuntaliitto on toiminut Suomen valtuuskunnan sihteeristönä koko jäsenyyden ajan.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme