Eurooppa-päivän saldoa: Ennakoivaa EU-vaikuttamista tarvitaan enemmän

Minna Karhunen Eurooppa-päivän avajaispuheessaan

Eurooppa-päivän seminaarissa mietittiin EU-edunvalvontaa, Euroopan tason päätösten vaikutusta suomalaisiin kuntiin ja tulevia europarlamenttivaaleja. Vuotuinen Eurooppa-päivä järjestettiin keskuskirjasto Oodissa Helsingissä tiistaina 9.5.2023.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen avasi puheenvuorossaan kuntien tärkeää roolia EU-lainsäädännön toimeenpanossa.

– Vaikka puhutaan kansallisen tason toimeenpanosta, käytännön vaikutukset ja vaatimukset heijastuvat usein kuntien ja kuntalaisten arkeen. Siksi on hyvä tiedostaa, että vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteet saadaan toteutumaan yhteistyössä paikallistason kanssa sen erityisolosuhteet, tarpeet ja reunaehdot huomioiden. Lisäksi EU:n yhtenäisyys tulevaisuudessa edellyttää kansalaisten hyväksymiä ja tukemia ratkaisuja, totesi Karhunen.

EU-lainsäädännön vaikutukset kuntiin näkyvät niin liikenteen järjestämisen kuin maankäytön ja infran osalta, energiaratkaisujen sekä kaupunkiluontoa koskevien kysymysten puitteissa.

– EU-tavoitteet koskien ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä, elinvoima- ja työllisyyskysymykset, investoinnit vihreään siirtymään sekä Suomen kansainvälisen saavutettavuuden edistäminen vaikuttavat kuntien arkeen. Tämän vuoksi tarvitsemme vahvaa kansallisen- ja EU-tason yhteistyötä myös jatkossa, muistutti Karhunen.

Osallistuminen EU-asioiden valmisteluun edistää toimivien ratkaisujen löytämistä kunnille

Tarve Suomen vahvalle ennakkovaikuttamiselle EU-asioissa korostui tärkeänä kehittämiskohteena toistuvasti päivän aikana.

– Me Kuntaliitossa koemme, että meidän kaikkien suomalaisten tulee kantaa kortemme kekoon yhteisissä talkoissa kestävän tulevaisuuden ja vihreän siirtymän mahdollistamiseksi sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Ennakoiva EU-vaikuttaminen tulee olla meidän kaikkien asia, koska EU-asiat vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti kaikkien kuntalaisten arkeen ja elämään, painotti Karhunen.

Katse ensi vuoden eurovaaleihin

Seuraavat europarlamenttivaalit lähenevät: vaalit järjestetään kesäkuussa 2024. Karhunen muistutti puheenvuorossaan, että samalla tavalla kuin EU-asioista tulee puhua eduskuntavaaleissa, eurovaalit ovat äärimmäisen tärkeät kunnille. Yhteistyö europarlamentaarikkojen kanssa on erityisen tärkeä osa Kuntaliiton vaikuttamistyötä.

Eurooppa-päivän järjestäjinä toimivat Kuntaliiton lisäksi Eurooppalainen Suomi, Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Eurooppatiedotus, Eurooppanuoret, Euroopan investointipankki, Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Oodi.

Kuuntele Minna Karhusen puheenvuoro Eurooppalainen Suomi ry:n tallenteesta [1:50:00].

Faktalaatikko: Mikä on Eurooppa-päivä?

Eurooppa-päivä on rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jolloin muistetaan vuonna 1950 annettua Schumanin julistusta Euroopan maiden yhteistyön syventämiseksi sotien jälkeisessä Euroopassa. Julistusta pidetään lähtölaukaisuna tämän päivän Euroopan unionille. Päivän mittaan kuultiin esimerkiksi puheenvuoroja eurooppalaisuudesta sekä paneelikeskusteluja muun muassa Suomen vaikutusmahdollisuuksista unionissa.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme