Julkiset hankinnat

Hankinta-Suomen mentorointiohjelma jatkuu, tule mukaan!

Järjestämme Hankinta-Suomi-ohjelmassa yhdessä HAUS-kehittämiskeskuksen kanssa seuraavan julkisten hankintojen mentorointiohjelman 11.9.2023–23.4.2024.

Haku on avoin julkishallinnon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin julkisten hankinta-ammattilaisille. Tarjoamme valmennuksellista tukea ja sparrausta julkisiin hankintoihin. Voit hakea ohjelmaan joko mentoroitavaksi kisälliksi eli aktoriksi tai mentoriksi.

Hakuaika päättyy 22.6.2023.

Edellinen mentorointiohjelma sai osallistujiltaan kiitosta

Edelliseen ohjelmaan osallistui yli 100 henkilöä, ja heillä oli yhteensä lähes 900 vuoden hankintakokemus. Osallistujat pitivät mentorointiohjelmaa hyödyllisenä, koska he pystyivät esimerkiksi verkostoitumaan muiden hankintoja tekevien kanssa, saamaan vertaistukea ja oppimaan muilta.

- Mentorointiohjelma vahvisti ja avarsi kuvaa hankinta-ammattiryhmän olemassaolosta ja laajuudesta. Mentoriohjelman yhteisissä tapaamisissa tutustuimme kollegoihin eri puolelta Suomea ja näin verkostomme laajenivat. Osaamisemme ja tietomme ovat lisääntyneet ja vahvistuneet reflektoimisen kautta sekä saimme laajempaa näkökulmaa hankintoihin”, tiivistävät aktorit Paula Hopia-Hakkarainen Helsingin seudun liikenteestä ja Katri Louhelainen HUS:sta.

Myös mentorin roolissa olleet hankintojen asiantuntijat kertovat saaneensa ohjelmasta paljon:

- Ryhmäläisten tiedot yhdistyivät ja jalostuivat hyvin matkan varrella. Ohjelmassa oli hyvä mahdollisuus myös peilata toimittajien ja julkisen sektorin hankintatiimien näkökulmia keskenään sekä lisätä ymmärrystä hankintojen elinkaarenhallinnasta ja siitä, miten hankinnan onnistunut toteuttaminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä niin toimittajien kuin substanssiosaajien kanssa”, toteaa mentorina ohjelmassa mukana ollut lakiyksikön päällikkö Henri Löthman Valtorista.

Mentorointiohjelmalla kasvatat hankintaosaamistasi

Mentorointiohjelma on tehokas tapa hankintaosaamisen kasvattamiseen.

-Monissa organisaatioissa ollaan samojen haasteiden äärellä. Lisäksi hyvistä hankintaosaajista on tällä hetkellä pulaa. Kannustammekin aloittelevia hankintojen parissa työskenteleviä rohkeasti osallistumaan mentorointiohjelmaan aktorin roolissa”, toteavat mentorointiohjelman toteutuksesta vastaavat Maria Röykkä (VM), Niina Ruuskanen (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö) ja Marika Tuomela-Pyykkönen (Oulun yliopisto).

Hae mukaan ennen juhannusta

Jos kaipaat ammatillista tukea hankinta-asioissa, sparrausapua hankintaosaamiseen liittyvissä kysymyksissä tai haluat jakaa osaamistasi muille, mentorointiohjelma sopii juuri sinulle.

Tarjoamme valmennuksellista tukea sekä työkirjan mentorointitapaamisten tueksi. Ohjelma on maksuton.

Hakuaika päättyy siis 22.6.2023. Hakuajan jälkeen Hankinta-Suomi ja HAUS muodostavat mentorien ja aktorien parit/ryhmät ja lähettävät vahvistuskirjeen sekä ohjeet mentorointiohjelmaan valituille.

Mentorointiprosessi koostuu kahdesta osiosta: yhteisesti ohjatusta prosessista sekä mentoreiden ja aktoreiden välisistä tapaamisista (etäyhteys mahdollinen sovittaessa).

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Niina Ruuskanen, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Kuntaliitto, niina.ruuskanen(at)kuntaliitto.fi

Ohjelmapäällikkö Maria Röykkä, valtiovarainministeriö, maria.roykka(at)gov.fi

Yliopettaja Marika Tuomela-Pyykkönen, Lapin ammattikorkeakoulu, marika.tuomela-pyykkonen(at)lapinamk.fi

 

Mikä mentorointiohjelma?

Mentorointiohjelma on osa Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Ohjelman tavoitteena on:

  • hankintaosaamisen jakaminen
  • valtakunnallinen verkostoituminen
  • hiljaisen tiedon siirtäminen
  • yhteistyön lisääminen yli organisaatiorajojen
  • tuki hankintaosaamisen ammatilliselle kehittymiselle.
     

 

Aiheesta lisää

Kannattaako hankintaosaamiseen investoida?
JHNY-vieraskynä, Maria Röykkä, Niina Ruuskanen ja Marika Tuomela-Pyykkönen, elokuu 2022

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista