Julkiset hankinnat

Hankinta-Suomi kysyi tarjoajilta, mitkä tekijät vaikuttavat tarjouksen jättämiseen

Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön Hankinta-Suomi-ohjelma selvitti, mitkä ovat yritysten näkökulmasta tarjousten jättämisisen keskeiset vaikeudet ja mikä motivoi jättämään tarjouksen.
 

  Suomalaisissa kilpailutuksissa jätetään melko vähän tarjouksia

  Kilpailulla on lähtökohtaisesti hintaa laskeva ja usein myös laatua parantava vaikutus. Siksi onkin olennaista selvittää, mitkä tekijät estävät ja mitkä kannustavat yrityksiä tarjoamaan julkisissa kilpailutuksissa.

  Työn lähtökohtana oli selvittää, mitkä tekijät ovat suurimmat esteet tarjouksen jättämiselle mutta myös selvittää mitkä tekijät motivoivat jättämään tarjouksen.

   Kyselyn mukaan yrityksiä motivoivat tarjoamaan muun muassa

  • tarjouspyynnön selkeys
  • selvät vertailuperusteet ja laadun käyttäminen vertailuperusteena, silloin kun yrityksen tuote tai palvelu täyttää tarjouspyynnön kriteerit.

  Kyselyn perusteella merkittäviä esteitä tarjouksen jättämiselle ovat

  • tarjoamisen raskaus
  • hankinnan kohteelle ja tarjoajalle asetetut vaatimukset
  • tarjouspyynnön sisällön räätälöinti niin, että vain tietyt tarjoajat pystyvät tarjoamaan.

  - Tutkimusta tai kyselyjä tarjoajien päätökseen osallistua tai jättää osallistumatta julkiseen tarjouskilpailuun on Suomessa tehty melko vähän, kommentoi Julkisten hankintojen neuvontayksikön erityisasiantuntija Olli Jylhä. Hän toimi toisena vetäjistä Hankinta-Suomi-työryhmässä, joka teki selvityksen.

  Yritysten kokemukset mukaan julkisten hankintojen kehittämiseen

  Hankinta-Suomen kyselyyn vastasi 215 yrityksen edustajaa. Suurin osa vastaajista oli osallistunut kyselyä edeltävän vuoden aikana julkiseen kilpailutukseen. Saatuja tuloksia ja yritysten näkemyksiä hyödynnetään, kun suunnitellaan julkisten hankintojen kehittämistä.

  Lisätietoja:

  Erityisasiantuntija Olli Jylhä, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Kuntaliitto, puh. 050 568 8247, olli.jylha(at)kuntaliitto.fi

  Erityisasiantuntija Eija Riikonen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 189, eija.riikonen(at)gov.fi

  Aiheesta lisää

   

  Mikä on Hankinta-Suomi?

  Hankinta-Suomi-ohjelman tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

  Ohjelman teemaryhmät käsittelevät kukin tiettyjä hankintojen aihealueita. Tarjoamisen haasteet -kyselystä vastasi Taloudellinen kestävyys -teemaryhmä. Kyselyä markkinoitiin HILMA:n sivustolla.

   

  Löydä lisää sisältöä samoista teemoista