Hankinta-Suomi

ICT-hankintojen pelikirjasta ohjeita onnistuneisiin hankintoihin


Löydät tuoreesta ICT-pelikirjasta (VM, pdf) keinot vaikuttaviin ICT-hankintoihin ja ketterään yhteistyöhön julkisissa hankinnoissa. Pelikirjaa voivat hyödyntää julkishallinnon hankintayksiköt, kuten kunnat ja kuntayhtymät, valtio ja hyvinvointialueet, sekä hankintojen tarjoajat, kuten yritykset. Pelikirja julkaistiin osana Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa 21. maaliskuuta 2023.

ICT-hankinnat koettu vaikeiksi

ICT-hankinnat ovat usein laajoja, monimutkaisia ja vaikeasti johdettaviakin. Lisäksi yhteensopivuustekijöitä – teknologia, prosessit ja toimittajarajapinnat – on vaikea pisteyttää hankintayksiköissä. Tällaiset hankinnat ovat myös tarjoajille haastavia, jolloin todellista kilpailutilannetta ja markkinoiden kehittymistä ei saada aikaiseksi.

ICT-pelikirjan valmistelutyössä hankintayksiköt ja tarjoajat kävivät läpi ICT-hankintojen yleisimpiä ongelmia sekä nostivat esiin hyviä käytäntöjä.

Hankinta-Suomen kyselyn mukaan ICT-hankintojen merkittävimpinä ongelmina alalla koetaan:

  • tarjouspyynnössä esitetyt ristiriitaiset vaatimukset
  • epäsopiva hankintaprosessi
  • liian laajat hankintakokonaisuudet
  • hankintayksiköiden heikko markkinatuntemus ja
  • liian vähäinen vuoropuhelu hankintayksiköiden ja toimittajien välillä hankintaprosessin aikana.

Avuksi ketterä ICT-hankintojen toimintamalli

Ketterällä ICT-hankintojen toimintamallilla pyritään vähentämään hankinnan riskejä jakamalla hankintaprosessi vaiheisiin. Hankintaprosessissa ketteryys tarkoittaa sitä, että prosessia tulee olla mahdollista muuttaa, mikäli asiakkaan tarpeet, vaikuttavuus tai markkinat sitä edellyttävät. Pelikirja sisältää ohjeita sekä hankintayksiköille että tarjoajille hankinnan eri vaiheisiin. 

Pelikirja syntyi alan toimijoiden yhteistyönä

Hankinta-Suomi-ohjelma käynnisti syksyllä 2022 yhteistyöprojektin ICT-hankintojen kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteena oli saattaa eri osapuolet yhteen ja luoda alalle keskusteleva ilmapiiri. Kaikille toimijoille avoimeen työskentelyyn osallistui noin 200 hankintayksiköiden ja toimittajien asiantuntijaa, konsulttia, tutkijaa ja järjestöjen edustajaa.

ICT-pelikirja on tämän yhteistyön tulos. Yhteistyö jatkaa edelleen, ilmoittaudu mukaan (Webropol).

Kuntakentälle käytännön vinkkejä ICT-pelikirjasta

Julkisten hankintojen neuvontayksikön erityisasiantuntijamme Olli Jylhä esittelee 27.4. ICT-pelikirjan kunnille ja kuntayhtymille Digisumpit-tilaisuudessa Kuntaliitto järjestää Digisumpit joka torstai klo 8.30–9.30, ja etätilaisuus on suunnattu kuntien ja kuntayhtymien digikehittäjille.
 

Mikä on Hankinta-Suomi-ohjelma?

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Ohjelman ja ICT-pelikirjan yhtenä tavoitteena on edistää sitä, että hankintayksiköt tekevät toimivia ja laadukkaita hankintoja niin, että myös markkinoiden elinvoimaa edistetään.

Suomessa tehdään julkisia ICT-hankintoja vuodessa miljardien eurojen arvosta.

 

Lisätietoja ICT-pelikirjasta:

Erityisasiantuntija Eija Riikonen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 189, eija.riikonen(at)gov.fi

Hankintojen asiantuntija Outi Tarvainen, PTCServices Oy, puh. 050 364 6879, outi.tarvainen(at)ptcs.fi

 

Aiheesta lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!