Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu puheenjohtajaksi Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen verkostoon

Kuntaliitto on kutsunut ammatillisen koulutuksen Areenan puheenjohtajaksi kaudelle 2024–2025 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomun. 

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen merkitys alueiden menestymisessä 

— Ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskeinen tehtävä kuntaekosysteemissä on vahvistaa alueen työllisyyttä ja elinvoimaa sekä huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisesta koulutuksen ja osaamisen kehittämisen keinoin, toteaa Areenan tuore puheenjohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu.  

Alueet kehittyvät voimakkaasti ekosysteemeinä. Monimutkaisiin ongelmiin voidaan vastata vain ketterillä ja monimuotoisilla julkishallinnon yhteistyöverkostoilla, joihin kuuluvat niin kunnat, hyvinvointialueet, koulutuksen järjestäjät kuin kuntien elinkeino- ja kehitysyhtiöt.

—  Osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen on ainoa vastaus pärjätä huoltosuhteen heikentämässä Suomessa. Lähes poikkeuksetta osaaminen on yritysten ja työnantajien tärkein kilpailutekijä. Koulutus ja osaaminen on myös yksilölle tärkein tae työllistymiselle ja työssä jatkamiselle, Yli-Suomu toteaa.  

Koulutuksen järjestäjien on vastattava isoihin haasteisiin tulevien vuosien aikana. Yksi keskeinen näistä on lasten ja nuorten hyvinvointi. Suurella osalla nuorista elämä on mallillaan. Nuorten eriarvoistuminen on kuitenkin kiihtynyt.  

Nuorten hyvinvointia kuormittavat erilaiset tekijät, kuten ahdistuneisuus, kiusaaminen ja sosiaalisten tilanteiden pelko, joiden taustalla on monenlaisia erilaisia tekijöitä. Huolestuttavinta on, että haavoittuvuus periytyy. Voidaankin sanoa, että hyvinvointi ja osallisuus ovat polarisoitumassa kaikissa ikäryhmissä.  

—  Nuorten terveydellä, sosiaalisella hyvinvoinnilla ja osattomuuden tunteella on suora yhteys oppimistuloksiin, perustaitojen hallintaan ja myöhemmin työllistymiseen. Koulutuksen järjestäjien haasteena onkin varmistaa koulutuksen jälkeinen työllistyminen. Hyvinvointi ja työllistyvyys eivät kuitenkaan ole vain ammatillisen koulutuksen kysymyksiä. Kysymys on koko koulutusjärjestelmää läpileikkaava, mutta myös moniammatillinen ja koskee sitä kautta niin sosiaali- ja terveyspalveluita kuin te-palveluitakin. Kysymys osaavan työvoiman saatavuudesta ja siten hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta sekä Suomen elinvoimasta, Yli-Suomu summaa.  

Ammatillinen koulutus osa kuntien ja Kuntaliiton toimintaa 

Ammatillinen koulutus on olennainen osa kuntien sivistys- sekä tulevaa TE-tehtävää. Petteri Orpon hallitusohjelmassakin todetaan, että ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa myös TE2024-uudistuksessa erityisesti osaamisen päivittämisessä. 

— Areena-verkostolla ja sen työvaliokunnalla on keskeinen merkitys Kuntaliiton käytännön työhön ja tulevaisuuden linjauksiin, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela

Kuntaliiton toiminnassa on mukana 44 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Kuntataustaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät, kunnat, kuntayhtymät ja kuntataustaiset osakeyhtiöt vastaavat suurimmasta osasta ammatillista koulutusta. Yli 80 prosenttia ammatillisen koulutuksen tavoitteellisista opiskelijavuosista on kuntataustaisten ammatillisten koulutuksen järjestäjien järjestämää.  

Kuntaperusteisella ammatillisen koulutuksen järjestelmällä voidaan parhaiten vastata alueiden hyvin erilaisiin ammatillisen osaamisen kehittämistarpeisiin erityisesti oppivelvollisuuden laajennuttua toiselle asteelle ja TE-palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kunnille vuoden 2025 alusta. Yksityiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät täydentävät omalla tärkeällä roolillaan kuntaperusteista järjestelmää.  

Ammatillisen koulutuksen Areena on Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen asiantuntijaverkosto. Siihen kuuluu yli 40 ammatillisen koulutuksen johtajaa. Areena kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Areenan jäsenistä kootaan pienempi työryhmä, työvaliokunta, joka kokoontuu tiiviimmin keskustelemaan ja ottamaan kantaa keskeisiin ammatillisen koulutuksen asioihin. 

Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen Areenan työvaliokunnan jäsenet kaudella 2024-2025 ovat: 

Kuntayhtymäjohtaja, rehtori Raimo Alarova, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 

Johtaja Max Gripenberg, Optima samkommun 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen , Koulutuskuntayhtymä Tavastia 

Kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila , Salon seudun koulutuskuntayhtymä 

Toimitusjohtaja Pasi Kankare , Careeria Oy 

Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria 

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  

Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 

Ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen, Helsingin kaupunki 

Johtava rehtori, kuntayhtymän johtaja Maria Taipale, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko 

Kuntayhtymän johtaja Riikka Maria Yli-Suomu , Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda 
 

Kuntaliitossa ammatillisen koulutuksen Areena-verkostosta vastaavat kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela ja asiantuntija Essi Ratia. 

Lisätietoja: 

kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela, Kuntaliitto puh. 050 437 0045 

kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda, puh. 050 348 6544 

asiantuntija Essi Ratia, Kuntaliitto puh. 050 463 7695 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista