Kestävän kehityksen tavoitteiden paikallinen toimeenpano kriittisen tärkeää

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi on hyväksynyt suositukset kestävän kehityksen työn lujittamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Agenda 2030 -työ on tänä vuonna puolivälissä. Aikaa tavoitteiden saavuttamiseksi on jäljellä enää seitsemän vuotta.  Suositukset painottavat paikallis- ja aluetason merkitystä ja osaamista kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi.

- Toivon, että pystymme jatkossakin kongressissa jakamaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia kestävän kehityksen tavoitteiden implementoinnista, seurannasta ja raportoinnista eri alueilla ja maissa. Kokemukset ovat erittäin arvokkaita, jotta voimme löytää lisää innovatiivisia tapoja kestävän kehityksen johtamiseen paikallis- ja aluetasolla, painottaa Suomen valtuuskunnan Saija Karnisto-Toivonen Salosta.

Paikallishallinto tarvitsevat tukea kestävän kehityksen edistämisessä

YK käsittelee kestävän kehityksen välitilinpäätöstä syyskuussa 2023 SDG Summitissa New Yorkissa. Kongressin kevätistunnossa puhunut UN-Habitatin johtaja Maimunah Mohd Sharif kiittää paikallishallintoa kriittisen tärkeästä työstä kestävän kehityksen edistäjinä. Monen kriisin keskellä toimiminen vaatii resursseja ja reagointia. Paikallishallintoja ei saa Mohd Sharifin mukaan jättää yksin, vaan ne tarvitsevat tukea.

- Maailma liukuu taaksepäin. Meillä ei ole hetkeäkään hukattavaksi. UN-Habitatin tärkeimpiä tavoitteita on kestävän kehityksen paikallinen toimeenpano. Meidän on toimittava yhdessä saavuttaaksemme tavoitteet, toteaa Mohd Sharif.

Kongressin suosituksissa todetaan, että kaikkia hallinnon tasoja ja toimijoita tarvitaan ratkomaan kestävän kehityksen haasteita: kuntia ja kaupunkeja, kuntaliittoja, yksityistä sektoria ja kansalaisyhteiskuntaa. Kaksi kolmasosaa tavoitteista voidaan saavuttaa ainoastaan paikallisella tasolla. Tästä syystä paikallisen toimeenpanon mahdollistaminen ja tuki on ensiarvoisen tärkeää.

Kansalaiset tavoitetyön keskiössä

Kongressin suositusten mukaan paikallisten ja alueellisten kestävän kehityksen vapaaehtoisraporttien (voluntary local/sub-regional reviews) tekoa tulee tukea ja rohkaista. Kansalaisten tulee olla tavoitetyön keskiössä.

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin kevätistunnossa hyväksyttiin myös Ukrainaa tukeva lausunto. Kongressi haluaa osoittaa vahvan tukensa Ukrainalle ja tuomitsee Venäjän toimet yksimielisesti. Kongressi tukee erityisen kansainvälisen kompensaatiomekanismin luomista, jonka kautta on tarkoitus luoda mahdollisuus korvata sodan aiheuttamat menetykset niin Ukrainan valtiolle kuin sen väestölle.

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi

Kuntien ääni pääsee esille kansainvälisessä keskustelussa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin kautta.

Euroopan neuvosto on Euroopan johtava ihmisoikeusjärjestö. Sen tehtävänä on turvata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja moniarvoista demokratiaa. Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin päätavoitteena on vahvistaa Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista itsehallintoa. Kansanvaltainen paikallishallinto edistää maanosan poliittista vakautta ja tukee vähemmistöjen ihmisoikeuksia.

Suomi on ollut Euroopan neuvoston jäsen ja edustettuna kongressissa vuodesta 1989. Suomen Kuntaliitto on toiminut Suomen valtuuskunnan sihteeristönä koko jäsenyyden ajan.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme