Kuntaliiton julkaisut

Kunnan hallintosääntömalli valmistuu pääsiäisen jälkeen

Mallimme kunnan hallintosäännöksi, siis kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisimmäksi ohjausvälineeksi, valmistuu pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Julkaisu on tällöin ladattavissa Kuntaliiton julkaisupankista.

Ajantasaiset määräykset kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä

Vuoden 2023 hallintosääntömalliimme on päivitetty muun muassa määräykset valtuuston toiminnasta valmiuslain 3 §:n mukaisissa poikkeusoloissa sekä kuntalaissa tarkoitetuissa normaaliolojen häiriötilanteissa. Sääntelyä sovelletaan kuntalain 64 §:n mukaan myös kuntayhtymiin.

Vaikka hallintosääntömallimme on laadittu kunnan toiminnan näkökulmasta ja täyttää kuntalain mukaiset vähimmäisedellytykset, se on lähes sellaisenaan sovellettavissa myös kuntayhtymissä.

Mallin käännös valmistuu toukokuussa.

Mikä on kunnan hallintosääntö?

Kuntalain 90 §:n mukaan jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö. Hallintosäännössä annetaan lain mukaan tarpeelliset määräykset ainakin kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.