Kuntaliitto selvittää kuntapäättäjien näkemyksiä TE-palvelut 2024 - uudistuksen valmisteluvaiheesta sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyöstä

Kuntaliitto käynnistää vuoden ensimmäisen Kuntapulssi-kyselyn, jonka avulla kartoitetaan kuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon näkemyksiä muun muassa TE-palvelut 2024-uudistuksen valmisteluvaiheesta sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä yhdyspintatyöstä. Kyselyn avulla selvitetään myös kuntien yleistä tilannekuvaa tämänhetkisessä uudistustilanteessa ja uuden eduskunnan työn käynnistysvaiheessa.

Kuntaliitto toteuttaa kuntien tilannekuvaa kartoittavia Kuntapulssi-kyselyitä kulloinkin ajankohtaisista aiheista. Tässä kyselyssä selvitetään muun muassa TE-palvelut 2024-uudistuksen toimeenpanon valmistelutilannetta ja ensisijaista mallia palvelujen järjestämiseen liittyen sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön ja työnjakoon liittyviä näkemyksiä.

Kyselyn vastauksia ja esiin tulleita näkemyksiä hyödynnetään Kuntaliiton vaikuttamis- ja kehittämistyössä, kuntien edunvalvonnassa ja muutostuessa.

Kysely lähetetään kunnan- ja kaupunginjohtajille sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille ja se toimitetaan vastaajille sähköpostitse 12.4.2023. Vastausaikaa on perjantaihin 21.4. saakka.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.