Kuntaliitto selvittää kuntapäättäjien näkemyksiä TE-palvelut 2024 - uudistuksen valmisteluvaiheesta sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyöstä

Kuntaliitto käynnistää vuoden ensimmäisen Kuntapulssi-kyselyn, jonka avulla kartoitetaan kuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon näkemyksiä muun muassa TE-palvelut 2024-uudistuksen valmisteluvaiheesta sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä yhdyspintatyöstä. Kyselyn avulla selvitetään myös kuntien yleistä tilannekuvaa tämänhetkisessä uudistustilanteessa ja uuden eduskunnan työn käynnistysvaiheessa.

Kuntaliitto toteuttaa kuntien tilannekuvaa kartoittavia Kuntapulssi-kyselyitä kulloinkin ajankohtaisista aiheista. Tässä kyselyssä selvitetään muun muassa TE-palvelut 2024-uudistuksen toimeenpanon valmistelutilannetta ja ensisijaista mallia palvelujen järjestämiseen liittyen sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön ja työnjakoon liittyviä näkemyksiä.

Kyselyn vastauksia ja esiin tulleita näkemyksiä hyödynnetään Kuntaliiton vaikuttamis- ja kehittämistyössä, kuntien edunvalvonnassa ja muutostuessa.

Kysely lähetetään kunnan- ja kaupunginjohtajille sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille ja se toimitetaan vastaajille sähköpostitse 12.4.2023. Vastausaikaa on perjantaihin 21.4. saakka.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme