Kuntaliitto selvittää kuntapäättäjien näkemyksiä TE-palvelut 2024 - uudistuksen valmisteluvaiheesta sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyöstä

Kuntaliitto käynnistää vuoden ensimmäisen Kuntapulssi-kyselyn, jonka avulla kartoitetaan kuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon näkemyksiä muun muassa TE-palvelut 2024-uudistuksen valmisteluvaiheesta sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä yhdyspintatyöstä. Kyselyn avulla selvitetään myös kuntien yleistä tilannekuvaa tämänhetkisessä uudistustilanteessa ja uuden eduskunnan työn käynnistysvaiheessa.

Kuntaliitto toteuttaa kuntien tilannekuvaa kartoittavia Kuntapulssi-kyselyitä kulloinkin ajankohtaisista aiheista. Tässä kyselyssä selvitetään muun muassa TE-palvelut 2024-uudistuksen toimeenpanon valmistelutilannetta ja ensisijaista mallia palvelujen järjestämiseen liittyen sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön ja työnjakoon liittyviä näkemyksiä.

Kyselyn vastauksia ja esiin tulleita näkemyksiä hyödynnetään Kuntaliiton vaikuttamis- ja kehittämistyössä, kuntien edunvalvonnassa ja muutostuessa.

Kysely lähetetään kunnan- ja kaupunginjohtajille sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille ja se toimitetaan vastaajille sähköpostitse 12.4.2023. Vastausaikaa on perjantaihin 21.4. saakka.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.