Kuntapulssi-kysely 1/2023

Kuntapäättäjät kokevat TE-palvelut 2024 -uudistuksen positiivisena haasteista huolimatta

Lähes 80 % kuntapäättäjistä pitää TE-palvelut 2024 -uudistusta positiivisena uudistuksena. Heistä reilu kymmenes pitää uudistusta selkeänä parannuksena työvoimapalveluihin ja 67 % kokee, että uudistus jää kokonaisuutena plussan puolelle uudistukseen liittyvistä haasteista huolimatta. Tulos käy ilmi Kuntaliiton Kuntapulssi-kyselystä, johon vastasi yhteensä 310 kuntajohtajaa tai muuta johtavaa viranhaltijaa sekä kunnanhallituksen tai -valtuuston puheenjohtajaa.

- Vaikka aikataulu on kunnianhimoinen ja valmistelua leimaa kiire, etenee toimeenpano kohti työllisyysalueiden muodostamista. Niillä alueilla, jossa valmistelua on tehty alusta asti aidosti yhdessä, valmistelut etenevät mallikkaasti ja aikataulun mukaisesti, kuvaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg valmistelun tilannetta.

Kyselyn tulosten mukaan suurimmat kaupungit suhtautuvat TE-uudistukseen positiivisimmin.

Liian tiukka normiohjaus, aikataulu sekä resurssien riittävyys koetaan haasteena

Vain 3 % vastaajista piti uudistusta selkeänä heikennyksenä nykytilanteeseen. Uudistukseen liittyvistä haasteista vahvimmin esille nousivat valtion selvästi liian tiukka normiohjaus muun muassa työllisyysalueiden muodostamiseen liittyen, tiukka aikataulu sekä valtiolta kunnille siirtyvien resurssien riittävyys.

- Vastausten perusteella uudistus nähdään mahdollisuutena onnistuessaan. Huolta kuitenkin aiheuttaa muun muassa se, että alueiden ollessa liian suuria, lähipalvelut ja paikallisuus saattavat kärsiä. Myös toimivia ja hyviä paikallisia toimintatapoja olisi vastaajien mukaan tärkeää liittää uuteen TE2024- malliin, kiteyttää Lindberg kuntapäättäjien vastauksia.

Vastuukuntamalli todennäköisin hallintomalli

Kysyttäessä todennäköisintä uudistuksen hallintomallia vastaajista 72 % piti vastuukuntamallia todennäköisimpänä vaihtoehtona työllisyysalueiden muodostamisessa. Kuntayhtymämalli oli 12.5 % mielestä todennäköisin ja 16 % vastaajista ei ole vielä kyselyn toteutushetkellä osannut sanoa kantaansa.

- Me Kuntaliitossa seuraamme jatkuvasti työllisyysalueiden muodostamisen tilannekuvaa. Työstämme myös TE-uudistuksen verkkosivuillemme karttaa, johon kerätään tiedot varmistuneista työllisyysalueista ja hallintomuodoista, kertoo Lindberg.

Kuntaliitto uutisoi aiemmin, että TE2024-uudistus kuuluu osaavan työvoiman saatavuuden ja väestörakenteen muutosten rinnalla kolmen suurimman ajankohtaisen, kuntien toimintaedellytyksiä haastavan asian joukkoon.

Lisää aiheesta:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista