Kuntien arvioitava hulevesitulvariskit alueellaan vuonna 2024

Nainen on selin kameraan laiturilla ja katselee kaukaisuuteen.

Tulvariskilain mukaiset hulevesitulvariskien alustavat arvioinnit tulee päivittää kaikissa kunnissa vuonna 2024. Tämä arviointiprosessi tehdään nyt kolmatta kertaa. Päivitystyössä kannattaa hyödyntää edellisellä suunnittelukierroksella vuonna 2018 tehtyä hulevesitulvariskien alustavaa arviointia. Jos se on tuolloin, vielä toisellakin suunnitelmakierroksella jäänyt tekemättä, nyt on aika laittaa asia kuntoon.  

Olemme koonneet alle hulevesitulvariskien arvioinnin päivitystyön pähkinänkuoreen. Tarjolla on myös webinaareja työn tueksi. 

Hulevesitulvariskien arvioinnit valmiiksi 22.12.2024 mennessä 

Jos hulevesitulvia ei ole suunnitelmakaudella esiintynyt eikä maankäytössä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, voi päivitystyö olla varsin yksinkertainen. Silloinkin kunnan tulee kuitenkin huolehtia lainsäädännössä arviointiprosessilta edellytetystä osallistamisesta asiakirjojen nähtävillä pitämisineen ja viranomaispäätöksineen. 

Kunnan tulee tarkistaa tai tehdä arviointi sekä nimetä mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2024 mennessä. Mikäli kunnat nimeävät merkittäviä hulevesitulvariskialueita, on niille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2025 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2027 mennessä. Tulvariskien hallintaa koskeva laki määrää ELY-keskukset antamaan kunnalle asiantuntija-apua arviointi- ja suunnittelutyöhön.  

Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliitto ovat yhteistyössä päivittäneet edellisellä arviointikierroksella käytetyn muistion kuntien tueksi hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin laatimiseen. Se lähetetään kaikkiin kuntiin sekä muun muassa pelastuslaitoksille ja ELY-keskusten tulvayhdyshenkilöille. 

Hulevesitulvariskien arvioinnin avuksi järjestetään kaksi maksutonta webinaaria - merkitse ne kalenteriisi! 

Kuntaliitto ja Syke järjestävät aiheeseen liittyen kaksi pääosin samansisältöistä maksutonta webinaaria, joissa jaetaan tietoa alustavan arvioinnin laatimiseen ja muun muassa esitellään Syken uusia tietoaineistoja, joita voi hyödyntää arviointityössä.  

Webinaarit järjestetään 14.11.2023 klo 9–11 ja16.1.2024 klo 13–15. Laita päivämäärät kalenteriisi ja tule mukaan! 

Muuta tietoa hulevesistä löydät verkkosivuiltamme.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!