Kuntien kulttuuritilastot KULTTI tarjoaa kulttuuritietoja kunnasta helposti ja avoimesti

Kuntien kulttuuritilastot KULTTI on uusi ja maksuton raportointialusta, joka sisältää kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavia raportteja ja tilastoja. Kultissa voit tarkastella yksittäisen kunnan tietoja valmiiden raporttien kautta. Voit myös verrata useampaa kuntaa keskenään tai ladata itsellesi raportointialustalla olevan tietosisällön. 

— Kultti-raportointialusta kokoaa aiemmin hajallaan olleen kulttuuritilastotiedon yhteen ja samaan alustaan. Tämä on tärkeä työkalu etenkin kulttuuritoimesta vastaavien ja luottamushenkilöiden käyttöön kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisessä, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee

— Raportit tarjoavat kattavan kuvan kuntien kulttuuritoiminnan nykytilasta ja kehityssuuntauksista. Ne auttavat kuntia vertaamaan omaa toimintaansa muiden kuntien kanssa ja tunnistamaan kehittämiskohteita.

Kultista voit selvittää esimerkiksi paljonko kunnan kulttuuritoiminta kustantaa tai kuinka moni asuu lähietäisyydellä kirjastosta 

Kultista saa tietoja seuraavista teemoista:

  • Kulttuuritoiminnan talous
  • Kulttuuritoiminnan tarjonta kunnissa
  • Käynnit taide- ja kulttuurilaitoksissa
  • Tavoitteet ja johtaminen
  • Kulttuuripalvelujen alueellinen saavutettavuus

Kulttuuritoiminnan talous sisältää tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista yhteensä sekä euroa/asukas. Voit myös tarkastella kuntien kulttuuritoiminnan avustuksia yhteensä sekä kulttuurin eri osa-alueiden nettokäyttökustannuksia yhteensä.

Kulttuuritoiminnan tarjonta kertoo, mitä kulttuurin osa-alueen palveluita kunta haluaa erityisesti tarjota asukkailleen. Raporttiin on koottu tietoa myös tapahtumien määrästä sekä taiteen perusopetukseen osallistuvien alle 18-vuotiaiden määrästä.

Kulttuuripalvelujen alueellinen saavutettavuus -raportti kuvaa, miten suuri osa väestöstä asuu esimerkiksi 3 kilometrin päässä kirjastosta. Vastaavia tietoja löytyy raportista myös teattereista, elokuvateattereista ja museoita.

Kultissa voit hakea raporteista tietoja tilastovuoden, kunnan, maakunnan tai avialueen tai kuntaryhmän mukaisella jaottelulla. 

Täältä pääset Kultti-raportointialustalle.

Kulttuurin kuntatietohanke Kultti 2021–2023

Kuntaliitto toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 3-vuotista valtakunnallista kehittämistehtävää vuosina 2021–2023. Kehittämistehtävää toteutettiin konsortioyhteistyössä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. 

Kulttuurin kuntatietohankkeessa (KULTTI) kehitettiin yhtenäinen kuntien kulttuuritoimintaa kuvaava tietopohja, joka sisältää kuntien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön avoimesti ja vapaasti kuntien kulttuurin talous- ja toimintatietoja.  

Yhteystiedot 

Kuntien tiedonkeruupilottiin, tietosisältöihin ja lähteisiin liittyvissä asioissa ole yhteydessä: 

Erikoistutkija Minna Ruusuvirta 

minna.ruusuvirta@cupore.fi

+358 50 326 8014

Tutkija Vappu Renko

vappu.renko@cupore.fi

+358 50 566 0360

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista