Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin 2.0-version ensimmäinen välituotos valmistunut

Viitearkkitehtuurin valmistelu on alkanut syksyllä 2022 ja sen ensimmäinen luonnos on julkaistu tammikuussa 2023. Keväällä 2023 käynnistyneessä viitearkkitehtuurin 2.0-version valmistelussa on otettu huomioon aiemmassa versiossa tunnistettuja jatkokehitystarpeita.

Viitearkkitehtuurin 2.0-version ensimmäinen välituotos on valmistunut. Välituotoksessa syvennetään kahden korkeimmalle priorisoidun aihekokonaisuuden sisältöjä:

  • Työllisyydenhoidon ekosysteemi -kokonaisuudessa tarkastellaan lakisääteisiä työvoimapalveluita laajempaa työllisyydenhoidon toimija- ja palveluekosysteemiä ja sen suhdetta työvoimaviranomaiseen.
  • Työvoimapalveluiden integrointi kunnan johtamiseen -kokonaisuudessa tarkastellaan työvoimaviranomaisen organisointiskenaarioita sekä kunnan johtamisen yleisiin ohjaus-, ydin- ja tukiprosesseihin kohdistuvia vaikutuksia.

Aiempaan julkaistuun viitearkkitehtuuriluonnokseen nähden uusia osioita ovat seuraavat:

  • 3.1.2. Työllisyydenhoidon ekosysteemin toimijat
  • 3.3.3. Työllisyydenhoidon ekosysteemin palvelukokonaisuudet
  • 3.5.4. Työllisyydenhoidon ekosysteemin toimijoiden ja työvoimaviranomaisen vuorovaikutus
  • 3.2. Organisaatiorakenteet
  • 3.4.1. Työvoimaviranomaisen yleiset ohjaus-, ydin- ja tukiprosessit

Viitearkkitehtuurin 2.0-version valmistelusta vastaavaa projektiryhmää on haluttu vahvistaa aiemmasta. Projektiryhmään on nimetty edustajat TEM:stä, OKM:stä, STM:stä, KEHA-keskukselta, Kuntaliitosta sekä mm. pienten kuntien, seutukaupunkien, kehyskuntien ja kuutoskaupunkien verkostoista. Lisäksi työhön on osallistettu kunkin aihekokonaisuuden substanssiasiantuntijoita.

Ennen julkaisua työ on käynyt kommentoitavana palauteryhmällä, jossa on mukana laajasti kuntien edustajia, TE-toimistojen edustajia sekä muita asiantuntijoita.

Arkkitehtuurityö jatkuu ja viitearkkitehtuurin seuraava välituotos on tarkoituksena julkaista näillä näkymin kesäkuun aikana. Sen on tarkoitus sisältää tarkennuksia työvoimapalveluiden tiedolla johtamisen arkkitehtuurikuvauksiin sekä tietojärjestelmäarkkitehtuuria koskeviin avoimiin kysymyksiin.

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuri - luonnosversio 1.1.1.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Päivi Blinnikka, TEM, p. 0295 047311
erityisasiantuntija Ilona Koto, Kuntaliitto, p. 09 771 2273

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista