Uusi tapahtuma avasi keskustelun: ihmisoikeustyössä kehitettävää myös kunnissa

Turussa järjestettiin 4.5.2023 Suomen ensimmäinen Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivä. Puheenvuoroissa painottui Euroopan neuvoston kolme pilaria: ihmisoikeudet sekä demokratian ja oikeusvaltion toteutuminen. Paikallistaso oli vahvasti esillä läpileikkaavana teemana päivän aikana.

- Ihmisoikeuksia ei voi ottaa itsestäänselvyytenä enää. Demokratiaa on puolustettava joka tasolla joka päivä, muistutti päivän pääpuhuja Euroopan neuvoston apulaispääsihteeri Bjørn Berge.

Paikallistason ihmisoikeustyön kannalta korostui ihmisoikeustyön arkisuus. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen osallistui paneeliin ”Miten Euroopan neuvoston työ voi tukea paikallis- ja aluehallinnon ihmisoikeustoimintaa Suomessa?”.

- Kunnat toteuttavat arjessaan päivittäin demokratiaa ja ihmisoikeuksia, mutta tätä ei välttämättä tunnisteta osaksi isompaa viitekehystä ja Euroopan neuvoston tekemää työtä. Tätä yhteyttä olisi hyvä lisätä, totesi Karhunen.

Arkista ihmisoikeustyötä ei aina tunnisteta kunnissa

- Kuntien monipuolinen rooli ihmisoikeuksien edistäjinä on tunnistettava ja mahdollistettava. Ihmisoikeuksien kehittäminen on systemaattista työtä, joka vaatii kunnilta sitoutumista ja osaamista, muistutti Kuntaliiton kehittämispäällikkö Maria Salenius asiantuntijapuheenvuorossaan.

Vaikka ihmisoikeustyö on olennainen osa kuntien arkea, ja kuntien työtä ei aina tunnisteta ihmisoikeustyöksi, myös paikallistasolla on parantamisen varaa.

- Suomessa on vielä paljon tehtävää ihmisoikeussaralla, totesi Hilkka Kemppi, kansanedustaja, Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsen.


Paneelikeskustelussa Anu Juvosen moderoimana ääneen pääsivät Jani Kokko, Hilkka Kemppi ja Joanna Slama.

Vihapuhe ei saa olla este kuntalaisten osallistamiselle

Kuntalaisten aktiivinen osallisuus edistää vahvaa demokratiaa. Osallistamisen osalta todettiin kuitenkin vihapuheen lisääntyneen kuntien luottamushenkilöitä kohtaan. Vihapuhe ei saa muodostua mahdolliseksi esteeksi osallistua. Eri ikäisten ja taustaisten henkilöiden osallistaminen kunnan toimielimiin nostetiin toistuvaksi tärkeäksi osaksi ihmisoikeuksien edistämistä.

Haasteiksi tunnistettiin esimerkiksi seksuaalisten ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien edistäminen. Myös vammaisten oikeuksien edistäminen mainittiin asiaksi, jossa on parantamisen varaa kunnissa.

- Erilaisuus on vahvuus. On tärkeä muistaa, että vähemmistöjen oikeuksien edistäminen ei ole ikinä enemmistöltä pois, sanoi Jani Kokko, kansanedustaja, Muuramen kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja, Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja monitorointikomitean varapuheenjohtaja.

Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivän järjestäjinä toimi Kuntaliiton lisäksi Ulkoministeriö, Ihmisoikeuskeskus, Turun kaupunki ja Åbo Akademi.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme