Kuntaliiton edustajina ohjausryhmässä Marko Nurmikolu ja Tommi Maasilta

Yhden luukun lainsäädäntöhankkeessa kehitetään ympäristöllisiä lupamenettelyjä koskevaa sääntelyä

Paperipino.

Yhden luukun lainsäädäntöhankkeessa kehitetään ympäristöllisiä lupamenettelyjä koskevaa sääntelyä ja edistetään yhden luukun mallin toteuttamiseen liittyviä Orpon hallitusohjelman kirjauksia. Hanke keskittyy uuden valtion lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen (VALO) myötä syntyvään ympäristötehtävien ”yhteen luukkuun”.  Lainsäädäntöhankkeen ohjausryhmässä Kuntaliiton edustajina toimivat Marko Nurmikolu ja Tommi Maasilta

Valmistelutyö on kohdennettu valtakunnallisen toimivallan omaavan uuden viranomaisen toimivallassa oleviin tehtäviin. Lainsäädäntöhankkeessa tehtävät ratkaisut kytkeytyvät olennaisesti aluehallintouudistuksen tehtävänjakoon, joten uudistuksella ei ole tarkoitus muuttaa valtion ja kuntien ympäristöllisten viranomaistehtävien toimivaltasuhteita. 

Hanke edellyttää silti myös kuntien ja valtion ympäristöviranomaisten rinnakkaisten tehtävien tarkastelua ja yhteensovittamista. Tarkoituksena on lisäksi sisällyttää rakentamislain (751/2023) 43 §:n mukaisen sijoittamisluvan sisällyttäminen yhteensovittamislakiin (764/2019). 

Kuva, jossa on laatikoita ja tekstiä. 

Lähde: Ympäristöministeriö 11/2023 

 

Ympäristöministeriön hankesivu: Yhden luukun palvelujen lainsäädäntöhanke - Ympäristöministeriö

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!