Hankinta-Suomi

Hankinta-Suomi-hanke sai jatkoa – taustaorganisaatiossa aiempaa laajempi pohja

Kokoonpanoltaan uudistettu Hankinta-Suomi-ohjelma ratkoo julkisten hankintojen ongelmia ja selvittää, miten tehostaa julkisten talouden kestävyyttä hankinnoilla. Kuntienkin kannalta olisi keskeistä on lisätä kilpailua, vahvistaa kentän hankintaosaamista ja hyödyntää hankintadataa nykyistä tehokkaammin. Julkinen sektori kun käyttää hankintoihin vuosittain lähes 50 miljardia euroa.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä julkisia hankintoja tehostamalla. Hankinta-Suomi-ohjelma tarttuu toimeksiantoon uusina kumppaneinaan Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät sekä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy. 

-Tervetuloa, uudet kumppanit, täydentämään hankkeen näkemystä julkista hankinnoista, toivottaa Kuntaliiton johtava lakimies Eeva-Riitta Högnäs.

Säästöjä voidaan hakea rakentamalla vahvempaa kumppanuutta ostajien ja myyjien välille sekä lisäämällä osaamista julkisista hankinnoista. Ohjelman uudet elinkeinoelämän kumppanuudet syventävät vuoropuhelua julkisten palvelujen ostajien ja tarjoajien välillä.

Tavoitteena houkuttelevammat, tietoperusteisemmat, kustannustehokkaammat ja kestävämmät julkiset hankinnat

-Uudella ohjelmakaudella vakiinnutetaan tuloksellinen julkisten hankintojen kehittämistyö ja tehdään uudistuksia, joilla edistetään julkisten hankintojen kustannustehokkuutta, innovatiivisuutta, vaikuttavuutta, laatua ja tuottavuuden kasvua hallitusohjelman ja kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden mukaisesti, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

-Hankinta-Suomen toisella ohjelmakaudella jalkautamme edellisellä kaudella tehtyjä selvityksiä ja oppaita. Kuntasektorin hankinta-ammattilaisille pyrimme lisäksi löytämään keinoja vertaisoppimiseen ja tiedonjakamiseen, esittää Kuntaliiton johtava juristi Eeva-Riitta Högnäs.

Tulevina vuosina julkisten hankintojen kehittämisessä keskitytään siis

  • tarjousten määrän kasvattamiseen
  • hankintatiedon parempaan hyödyntämiseen
  • hankintojen kustannustehokkuuden vahvistamiseen. 

Jatkossa on tärkeää lisätä erityisesti yritysten ja järjestöjen kiinnostusta julkisten hankintojen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia kohtaan.

Hankinta-Suomi on jo käynnistänyt hallitusohjelman tavoitteita edistäviä toimia

Valtiovarainministeriö on aloittanut selvitystyön julkisten organisaatioiden ostolaskutietojen ja muiden julkisia hankintoja koskevan tietojen keräämiseksi ja julkaisemiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnistetty vaikutusten arviointi hallitusohjelman mukaisten lainsäädäntömuutosten toteuttamiseksi.

-Julkisia hankintoja koskeva tietopohja on vajavainen, sillä tiedonjakamiseen ei ole riittävästi kannustettu ja annettu eväitä. Kuntien ostolaskutietojen avaaminen on tärkeä vaihe hankintojen tiedolla johtamiseen, sillä se mahdollistaa hankintojen vaikutusarvioinnin ja on askel kohti sopimusseurantaa, kannustaa Eeva-Riitta Högnäs.

Lisätietoja:

  • Johtava juristi Eeva-Riitta Högnäs, Suomen Kuntaliitto, eeva-riitta.hognas(at)kuntaliitto.fi, p. 09 771 2189
  • Ohjelmajohtaja, finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi, p. 02955 30433 
  • Juristi Annika Korpela, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, annika.korpela(at)hyvil.fi, p. 09 771 2094
  • Johtava asiantuntija Annaliisa Oksanen, Elinkeinoelämän keskusliitto, annaliisa.oksanen(at)ek.fi, p. 050 343 1821
  • Elinkeinopolitiikan asiantuntija Hannes Torppa, Suomen Yrittäjät, hannes.torppa(at)yrittajat.fi, p. 050 584 9931

 

Mikä on Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma?

Alun perin Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön hallinnoiman Hankinta-Suomi-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin laaja hankinta-ammattilaisten muutosverkosto ja tehtiin mittavia määriä toimenpiteitä, joilla edistettiin kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteita. 

Ohjelman uusi toimikausi täydennettyine kumppaneineen on 2024–2027.

 

Aiheesta lisää

Hankinta-Suomi-ohjelman asettamispäätös
Valtiovarainministeriö 17.1.2024 (pdf)

Hankinta-Suomi-ohjelma
Valtioneuvoston hankeikkuna

Kansallisten julkisten hankintojen tietovaranto

Hankinta-Suomi-ohjelman aiemmat tuotokset
Valtiovarainministeriö

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!