Ennakkotieto

Kunnille maksutonta koulutusta ilmoittajansuojelusta

Oikeusministeriö (OM) järjestää vuonna 2024 Manner-Suomen kaupungeille, kunnille, niiden tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille organisaatioille maksuttomia koulutuksia ilmoittajansuojelulain sisällöstä ja vaatimuksista. Noin päivän mittaiset koulutukset toteutetaan kuntasektorin kohdalta maakuntakohtaisesti. 

OM eriyttää koulutuksensa sisällön kohderyhmän mukaisesti: ilmoitusten käsittelijä ja johto (hybridiosallistuminen) – yleisinfo henkilöstölle (etäkoulutus Teamsilla).

Koulutukset ovat suomenkielisiä. Ilmoittajansuojelua koskeva osio korruptiontorjunta.fi-sivustolla ja tuleva e-Oppivan kokonaisuus tarjotaan myös ruotsiksi.

Kunnilla on myös mahdollisuus tilata täsmäkoulutusta esimerkiksi luottamushenkilöilleen.

Ministeriöltä on tulossa kevättalven aikana lisätietoa ajankohdista teidän alueellanne. Seuraa Kuntaliiton uutisointeja, kerromme asiasta myöhemmin lisää. 

Whistleblowing: Organisaatioiden eettinen toiminta ja väärinkäytöksistä ilmoittaneiden suojelu

Ilmoittajansuojelulaki (2023) (Finlex) velvoittaa organisaatiota toimimaan eettisemmin sekä suojelemaan väärinkäytöksistä ilmoittavia. Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50.

Organisaatiossa työ- tai virkasuhteessa työskenteleville henkilöille on annettava mahdollisuus tehdä ilmoitus sisäisen ilmoituskanavan kautta. Organisaatio voi sallia myös muille henkilöille ilmoittamisen sisäisen ilmoituskanavan kautta. Se, annetaanko ilmoittamismahdollisuus muille kuin organisaatioon työ- tai virkasuhteisille, on organisaation omassa harkinnassa.

Mitä odottaa OM:n koulutuksilta?

Ilmoittajansuojelulaki luo siis sitä koskeville organisaatioille pysyviä velvoitteita. OM:n koulutuksilla pyritään varmistamaan eri tahojen sitoutuminen lain vaatimusten ja tavoitteiden toteuttamiseen. 

Henkilöstön osalta koulutuksen tavoite on, että kaikki ymmärtävät oman roolinsa ja oikeutensa väärinkäytöksiin puuttumisessa sekä kokevat olonsa turvalliseksi ilmoittaessaan havainnoistaan.

Asiantuntijoiden ja organisaatioiden johdolle suunnatussa koulutuksessa OM paneutuu ilmoittajansuojelulain sisältöön ja vaatimuksin syvällisemmin. Näin organisaatiot voivat paremmin täyttää lainmukaiset velvoitteensa, ja ilmoitusten käsittelijöillä on kattava tieto lain vaatimuksista ja epäillyissä väärinkäytöksissä hyvät valmiudet ilmoitusten ripeään käsittelyyn ja varhaiseen reagointiin.

OM toteuttaa koulutuksensa kullekin organisaatiolle useampana ajankohtana, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan.

Laki on ollut vuoden verran voimassa, mutta se herättää edelleen kysymyksiä kuntasektorilla. Suosittelemme täällä Kuntaliitossa, että kuntakenttä hyödyntää ministeriön maksuttoman koulutuksen. Voit koulutuksia odottaessa kerrata viimevuotisen yleiskirjeemme Ilmoittajansuojelulaki ja kunnat.

 

Lisätietoja koulutuksista ja hankkeesta

Kuntaliitto

Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo, +358 9 771 2083, marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi
Marja-Liisa Ylitalo lomailee viikon 9, paikalla 4.3.-

OM

Erityisasiantuntija Patrik Härmä, 0295 150 046, patrik.harma(at)gov.fi 

Projektikoordinaattori Mia Kaurila, 0295 150 117, mia.kaurila(at)gov.fi 

 

Ilmoittajansuojelulain koulutushanke

Kuntatoimijoiden koulutuskierros on osa oikeusministeriön ilmoittajansuojelulain koulutushanketta. Hanke on saanut osarahoituksen EU:n ISF-rahastolta. 

Toimijat, joita ilmoittajansuojelulaki velvoittaa, voivat  tilata koulutuksen tai puheenvuoron omaan organisaatioonsa osoitteessa: 
https://korruptiontorjunta.fi/tilaa-koulutus
 

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.