Kuntaliiton ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus perusopetuksen B1-kielen opetuksen toimeenpanosta julkaistu

Kuntaliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö kanssa tiedottavat perusopetuksen B1-kielen opetuksen toimeenpanosta.  

Muutoksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen linjaus vuoden 2023 talousarviota käsittelevässä budjettiriihessä, jonka mukaisesti B1-kielen opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla. 

Valtioneuvoston päätöksen myötä perusopetuslain tavoitteita ja tuntijakoa on muutettu siten, että 7. vuosiluokalla opetetaan jatkossa B1-kieltä 2 vuosiviikkotuntia ja 8.–9. vuosiluokalla yhteensä 3 vuosiviikkotuntia. 

Tämä tarkoittaa, että B1-kielen opetuksen vähimmäistuntimäärä kasvaa seitsemään vuosiviikkotuntiin. Muutos tuo myös korotuksen perusopetuksen 7. vuosiluokan annettavaan keskimääräiseen vähimmäistuntimäärään. 

B1-kielen tuntijakomuutos tulee voimaan 1.8.2024 ja ohjeistuksella pyritään tukemaan muutoksen toimeenpanoa. 

Pysyvät lisäkustannukset korvataan kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta. Julkisen talouden suunnitelmaan on osoitettu varoja B1-kielen laajuuden muutoksen toteuttamiseen. 

 

Lisätietoja antavat: 

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä Erja Vitikka, Marjaana Larpa 

Suomen Kuntaliitosta Mari Sjöström, Minna Antila 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme