Kuntaliitto hakee kuntia kehittämään yhdenvertaisuussuunnittelua

Kuntaliitto etsii kuntia osallistumaan toiminnallista yhdenvertaisuussuunnittelua kehittävään Hyvin suunniteltu -hankkeeseen. Toiminnallinen suunnittelu tarkoittaa yhdenvertaisuuden tavoittelua päätöksenteossa ja palveluissa erotuksena oman henkilöstön keskinäisen yhdenvertaisuuden edistämisestä. Hankkeessa koulutetaan kuntaan kouluttajia, jotka puolestaan tukevat oman kuntansa yhdenvertaisuussuunnittelua ja -työtä. 

Hankkeeseen haetaan kymmentä kuntaa, joista jokainen nimeää kaksi viran- tai toimenhaltijaa koulutettaviksi. Lisäksi toivotaan yhtä edustajaa jokaisesta aluehallintovirastosta vahvistamaan alueellista näkökulmaa. Koulutukset järjestetään keväällä 2024 tiiviissä aikataulussa, ja ne sisältävät läsnäolokoulutuksia Helsingissä sekä etäkoulutuspäiviä Teamsin välityksellä.

Hyvin suunniteltu -hankkeeseen osallistuvat kunnat saavat mahdollisuuden saattaa oman toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelunsa alkuun tai päivittää sen ajan tasalle. Koulutus kattaa kuntatyön keskeiset elementit, ja kouluttajina toimivat asiansa tuntevat ammattilaiset eri organisaatioista ja ministeriöistä. Koulutuksen kieli on suomi, mutta keskusteluissa voi käyttää myös ruotsia.

Hyvin suunniteltu -hankkeesta tukea kunnan yhdenvertaisuussuunnitteluun

EU:n osarahoittamassa Hyvin suunniteltu -hankkeessa paitsi koulutetaan, myös tiivistetään yhdenvertaisuusalan yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Tavoitteena on lisäksi kehittää tietopohjaa työn tueksi ja tarjota lopputuotteet kaikkien kuntien hyödynnettäviksi.

— On tärkeää lähteä kuntien yhdenvertaisuussuunnittelussa liikkeelle nimenomaan kuntatyön lähtökohdista. Ja vaikka Hyvin suunniteltu on yhdenvertaisuushanke, tulemme huomioimaan koulutuksissa myös sukupuolten tasa-arvon kysymyksiä. Maamme lainsäädäntö tekee eron näiden välillä, mutta oikeassa elämässä ja kuntatyön arjessa meidän pitää tietenkin ottaa huomioon useita syrjimättömyysperusteita samanaikaisesti, toteaa Kuntaliiton projektipäällikkö Meija Tuominen.

Lainsäädäntö edellyttää kuntia edistämään syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa.

Hakemuksen voi jättää 31. tammikuuta 2024 mennessä tästä osoitteesta.

Euroopan unionin osarahoittama

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista