Kuntien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien strategisella kumppanuudella ja omistajaohjauksella vahvistetaan kuntien elinvoimaa

Kuntaliitto on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää kuntien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien strategisen kumppanuuden ja omistajaohjauksen kehittämistä. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa alueiden elinvoimaa ja hyödyntää ammatillista koulutusta tehokkaammin, erityisesti osaavan työvoiman saatavuuden helpottamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on tiivistää ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja omistajakuntien vuoropuhelua työvoimatarpeiden huomioon ottamisessa. Tarpeiden mukainen koulutus vahvistaa opiskelijoiden nopeaa työllistymistä ja tukee yritysten työvoiman saatavuutta ja mahdollisuuksia kehittää toimintaansa.

Ammatillisen koulutuksen strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus kytkeytyvät kuntien TE-palvelut 2024-uudistukseen

Kuntaliiton koordinoimalla hankkeella tuetaan paikallisen tason strategisen kumppanuuden ja omistajaohjauksen kehittämistä muuttuneessa toimintaympäristössä, jotta edellä esitetyt tavoitteet saavutetaan tulevissa muutoksissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä.

- Työelämän tarpeita vastaava ammatillinen koulutus on keskeinen yritysten kasvua ja julkisorganisaatioiden toimintakykyä mahdollistava tekijä. Sen merkitys työikäisen väestön määrän vähenemisen myötä tulee entisestään korostumaan. Kuntien rahoitusvastuu työttömyysetuuksista kasvaa TE24 uudistuksen myötä, mikä vahvistaa työelämän tarpeiden mukaan kohdentuvan koulutuksen vaikutusta kuntatalouteen, kuvailee Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina

- Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea kuntia ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä uudenlaisen strategisen kumppanuuden kehittämisessä. Näin voidaan tehostaa ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä käyttää kuntien ja koulutuksen järjestäjien resurssit tehokkaammin. Hankkeessa pyritään myös huomioimaan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääntyvät tarpeet sekä ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen erityispiirteet, Reina jatkaa.

Hanketta toteutetaan vuosina 2024–2026. Hankekokonaisuutta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Kuntaliitto ja hankkeeseen osallistuvat koulutuksen järjestäjät ja kunnat.  Hanke on käynnistysvaiheessa, joten siihen voi liittyä vielä mukaan.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!