Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyö jatkuu aktiivisena

Kuntaliiton, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön työ kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön edistämiseksi jatkuu Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat -projektissa myös seuraavan kahden vuoden ajan.  

Projekti on jatkoa vuoden vaihteessa päättyneelle yhdyspintojen muutostukiprojektille, jossa tunnistettiin, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyö on vielä suurella osalla alueista alkuvaiheessa ja yhteistyö tarvitsee tukea myös tulevina vuosina.  

- Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukkaiden palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Vaikka yhdyspintatyö ei ole kaikille alueilla vielä edennyt toivotusti, se tunnistetaan tärkeäksi osaksi toimintaa ja sitä pidetään edellytyksenä yhteisille asukkaille toteuttavien palveluiden onnistuneessa toteutumisessa, tiivistää Kuntaliiton projektipäällikkö Liisa Jurmu.

Strategisen yhteistyön vahvistaminen ja yhteistyön johtaminen avainasemassa 

Kuntaliitto, Hyvil ja STM tavoitteena on kahden seuraavan vuoden aikana edistää, seurata ja tukea kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä, erityisesti yleisten yhteistyörakenteiden että yhdyspintakohtaisten rakenteiden ja toimintamallien osalta. Lisäksi tavoitteena on tukea yhdessä tekemisen toimintakulttuurin muodostumista ja kehittymistä alueilla sekä seurata yhteistyön kehittymistä ja pitää yllä ajantasaista tilannekuvaa yhteistyöstä.  

- Tulemme kiinnittämään seuraavan kahden vuoden aikana erityistä huomiota yhteistyön perusasioihin eli yhteistyörakenteiden ja toimintamallien rakentumisen tukemiseen sekä työnjaon ja roolien selkeyttämiseen eli strategisen tason yhteistyön vahvistamiseen sekä yhteistyön johtamiseen kuntien ja hyvinvointialueiden välillä, kertoo Jurmu. 

- Työskentelemme myös tiiviisti eri ministeriöiden kanssa yhdyspintojen kehittämistyön parissa varmistaaksemme, että lainsäädäntö ja kansallisen tason toimijoiden yhteistyö tukee kuntien ja hyvinvointialueiden sujuvaa yhteistyötä. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat -projektissa tuotetaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tueksi työvälineitä, toimintamalleja. tapahtumia sekä suosituksia. Lisäksi projektissa tunnistetaan, kootaan ja jaetaan hyviä yhteistyökäytänteitä ja tilannekuvaa kunnista ja hyvinvointialueilta.  

- Myös uusia yhdyspintakysymyksiä nousee yhä esille. Yhdyspintakysymykset ovat tärkeässä roolissa myös TE24-uudistuksen valmistelussa. Tavoitteenamme on tukea yhteistyön rakentamista myös kaikissa uusissa kysymyksissä, toteaa Jurmu. 

Aluepiloteilla kohti yhteistä näkemystä alueelle tärkeistä tavoitteista 

Uutena yhteistyön tukemisen muotona aloitetaan aluepilotti kolmen hyvinvointialueen, alueen kuntien sekä mahdollisten muiden alueen toimijoiden (kuten maakuntien liitot) kanssa. Aluepiloteissa Kuntaliitto ja Hyvil tukevat mukana olevia hyvinvointialueita ja kuntia muodostamaan yhteistä näkemystä alueelle tärkeistä tavoitteista ja toiminnan painopisteistä sekä keinoista ja työnjaosta tavoitteisiin pääsemiseksi.  

- Aluepilottien tavoitteena on sekä tukea kullekin alueelle sopivan yhteistyömallin muodostumista ja olemassa olevien mallien edelleen kehittämistä alueen tarpeet ja erityispiirteet huomioiden, että jakaa hyviä oppeja ja käytäntöjä valtakunnallisesti, tiivistää Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi.  

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat -projekti Kuntaliiton verkkosivuilla 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme