Ohje SUP-roskien siivouskustannusvastuusta ja kuntien kustannusten ilmoittamisesta

Roskia kuvattuna persikkaisella taustalla.

Pirkanmaan ELY-keskuksen laatima ohje ja tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden siivouskustannusvastuusta ja kuntien jätehuolto- ja siivouskustannusten ilmoittamisesta on julkaistu, ja löydät sen ELY-keskuksen sivuilta. Sivulta löytyvät myös tarkemmat tekniset ohjeistukset kunnille Aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta tehtävään kustannusten ilmoittamiseen. ELY-keskus on toimittanut ohjeen myös kaikkien kuntien kirjaamoihin tammikuun 2024 lopussa. 

Saadakseen tuottajilta korvauksia tekemästään jätteiden keräys- ja siivoustyöstä kuntien tulee toukokuun 2024 loppuun mennessä ilmoittaa ELY-keskuksen järjestelmään seuraavat tiedot: 

  1. yhteys- ja maksatustietonsa
  2. vuotta 2023 koskevat yleisten alueiden jätteiden keräys- ja siivouskustannuksensa 
  3. edellisestä erillisenä tupakkaroska-astioiden investointikulut ja 
  4. tupakkaroskaamisen ehkäisemiseen käyttämänsä tiedotus- ja valistuskulut. 

Mikäli kunta ei tee ilmoitusta ajoissa, sillä ei ole mahdollisuutta saada korvauksia. Kohdassa 2 mainitut kustannustiedot vuodelta 2023 eivät vaikuta korvauksen määrään, koska jätelain siirtymäaikana vuosina 2023-2025 maksettavat korvaukset perustuvat kiinteään, sovittuun korvausperusteeseen. Kustannustiedot tai mahdollisimman tarkka arvio niistä tulee kuitenkin ELYn mukaan ilmoittaa. Mikäli ilmoituksen kustannustietokohta on jätetty tyhjäksi, voi se aiheuttaa korvauksen epäämisen. Siksi kunnan kannattaa ilmoittaa tuottajavastuuviranomaiselle paras tietämänsä arvio kustannuksista. 

On arvioitu, että ilmoittamalla pyydetyt tiedot, kunnan olisi mahdollista saada korvauksia noin 1,6 euroa kunnan asukasta kohden vuosina 2023 ja 2024. Korvaus nousee noin 2 euroon vuonna 2025 uusien tuotteiden tullessa tuottajavastuun piiriin. 

Vuodesta 2026 lukien tuottajien korvausten maksu perustuu kullekin kunnalle syntyneisiin todellisiin kustannuksiin, joten se edellyttää sitten kunnilta nykyistä tarkempaa ja todennettavaa kustannusseurantaa. Kustannusten seurannan ja kirjaamisen käytänteisiin on tarkoitus laatia myöhemmässä vaiheessa ohjeistusta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!