Pienten kuntien verkoston toimintavuosi käynnistyy Isojoen kunnanjohtaja Juha Herralan johdolla

Kuntaliiton koordinoiman pienten kuntien verkoston toimintavuosi 2024 käynnistyy vauhdikkaasti uuden puheenjohtajiston ja toimintasuunnitelman johdolla. Viime vuoden loppupuolella valitun puheenjohtajiston johdossa jatkaa Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas.  

Verkoston puheenjohtajisto valittiin lokakuun 2023 aikana järjestetyissä neljässä aluetapaamisessa. Kultakin alueelta puheenjohtajistoon valittiin yksi varsinainen jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen. Juha Herralan sekä Marjut Ahokkaan lisäksi puheenjohtajistossa jatkavat Jarkko Sorvanto, Emilia Savolainen ja Pertti Severinkangas. Uusina jäseninä mukaan valittiin Lauri Laajala, Satu Simelius sekä Tarja Hosiasluoma.  

Pienten kuntien verkoston puheenjohtajiston kokoonpano ja muuta tietoa verkoston toiminnasta on luettavissa Kuntaliiton verkkosivuilla.

Kuntaliiton pienten kuntien verkosto on keskustelu-, edunvalvonta- ja kehittämisfoorumi alle 10 000 asukkaan kunnille. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki pienten kuntien kunnan- ja kaupunginjohtajat. Verkosto on ensisijainen verkosto 159 kunnalle ja kaupungille. Verkosto toimii pienten kuntien edunvalvojana lukuisissa valtakunnallisissa työryhmissä, varsinkin TE2024 -uudistuksen valmisteluun liittyen. 

Pienten kuntien verkoston alkavan vuoden toimintasuunnitelmassa keskeistä roolia näyttelevät kolme kärkiteemaa, jotka ovat hyvinvointi ja elinvoima, toimintaympäristön muutokset ja isot uudistukset sekä viestintä. Nämä teemat on valittu kuunnellen puheenjohtajiston tarpeita alkavalle vuodelle, ja ne luovat suuntaviivat verkoston kuukausittaisten tapaamisten sekä muun ohjelman suunnittelemiseen. Pienten kuntien verkoston toimintaa rytmittävät kuukausittaisten verkostotapaamisten lisäksi myös niitä edeltävät puheenjohtajiston kokoukset.  

Lisätietoja 

Verkoston puheenjohtaja, Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala 
Verkoston 1. varapuheenjohtaja, Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas 
Verkostovastaava, suunnittelija Iira Ainiala, Elinvoima ja talousyksikkö, Kuntaliitto 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää