Perintä

Julkisoikeudelliset saatavat

Tarkastettu

Tyypillisiä julkisoikeudellisia maksuja kunnissa ovat esimerkiksi
- sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
- jätemaksut ja
- erilaiset oppilaitosmaksut

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) eli verotäytäntöönpanolaki koskee julkisen saatavan ulosottoa, perustevalitusta, täytäntöönpanon keskeytystä ja vanhentumista.

Sen sijaan siitä, miten velkoja, kunta,

 • voi itse periä julkisen saatavan,
 • suorittaa kuittauksen tai
 • antaa julkisen saatavan perintää koskevan toimeksiannon,

säädetään erikseen. Viittaus muuhun lainsäädäntöön koskee paitsi veronkantolakia (769/2016) myös lakia saatavien perinnästä (513/1999) eli perintälakia, jota sovelletaan yleislakina perintään.

Muualla verkossa

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706
FINLEX

tags

Palvelusähköposti siviililakimiehet

Palvelusähköposti siviililakimiehet
Palvelusähköposti
siviililakimiehet
siviililakimiehet[at]kuntaliitto.fi
Vastuualueet
 • Palvelusähköposti siviililakimiehet
 • Mm. sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevat kysymykset
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • siviililakimiehet@kuntaliitto.fi
Organisaatio

Joonas Jännäri

Joonas Jännäri
Joonas
Jännäri
lakimies
Vastuualueet
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvaus
 • perintä
 • yhtiöoikeus
 • rakennusurakkasopimukset
 • IT-sopimukset
 • tekijänoikeussuositussopimukset
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Organisaatio