Veera Visuri 5.5.2021:

Maailman isojen haasteiden ratkaiseminen alkaa läheltä – kunnista

Tienhaarassa – Johtajuus ilmastonmuutoksen aikakaudella -kirjassa ulkoministeri Pekka Haavisto aloittaa esipuheensa sanoilla: ”synnyin hiilineutraaliin Suomeen.”

Lause sai ajattelemaan ja aloinkin pohtimaan asiaa paikallisemmin. Miltä kuulostaisi sanoa oma synnyinkunta Suomen tilalla?

- Synnyin hiilineutraaliin Espooseen.

Kyllähän se hieman erikoiselta tuntuu sanoa ääneen. Jotenkin samaan aikaan epätodelliselta sekä konkreettiselta.

Toisaalta nykyisen kehityssuunnan valossa puolet suomalaisista voivat asua hiilineutraalissa kunnassa alle kymmenen vuoden päästä. Suomen valtion tavoite on olla hiilineutraali 14 vuoden päästä vuonna 2035 ja EU:n tavoite on vuonna 2050.

Kunnat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa

Monesti ilmastonmuutosta käsitellään globaaleista lähtökohdista - aivan ymmärrettävästi - onhan se koko maailmaa koskettava viheliäinen ongelma, joka vaatii ratkaisujen kytkeytymistä niin yhteiskunnan rakenteisiin, talouteen, teknologiaan kuin elämäntapoihinkin. Kuitenkin uutiset Kioton pöytäkirjasta, Pariisin ilmastosopimuksesta tai EU:n ilmastolaista voivat jäädä suurelle osalle etäisiksi, sillä ne harvemmin tarjoavat käytännön ratkaisuja ja tapahtuvat jossain tuolla kaukana. ­­­­

Pilkkomalla kompleksiset globaalit haasteet paikallisiksi konkreettisiksi toimenpiteiksi tuntuvat ne hallittavilta ja ratkaistavilta. Tässä kunnat ovat avainasemassa. Kunnat pystyvät pilkkomaan maailman isot haasteet käytännön toimenpiteiksi ja vaikuttaviksi ilmastoteoiksi. Tuomaan ne lähelle kuntalaisia ja osaksi heidän jokapäiväistä arkeansa - sinun arkeasi.

Esimerkiksi liikenteen suunnittelulla kunta voi vähentää asukkaiden arkista liikkumistarvetta ja muuttaa liikkumistapajakaumaa kestävämmäksi. Kunnat voivat käyttää omistajaohjaustaan energialaitoksissa sekä jäte- ja vesilaitostoiminnassa kestävämpien energiaratkaisuihin edistämiseen. Kunnilla on myös mahdollisuus vaikuttaa koulujen opetussuunnitelmien painotuksiin ja sitä kautta tuoda esimerkiksi ilmastokasvatusta osaksi opetusohjelmia.

Kunnassa jokainen voi olla vaikuttava ilmastotoimija

Kunnan päätökset ilmastoteoista vaikuttavat kuntalaisten omiin mahdollisuuksiin vähentää ilmastopäästöjä, mutta myös kunnan alueen eri toimijat - yritykset, yhteisöt, yhdistykset, kuntalaiset - vaikuttavat omilla ratkaisuillaan siihen, kuinka ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen etenee kunnan alueella. Kestävä arki tehdään yhteistyöllä.

Jokainen kuntalainen on oman arkensa paras asiantuntija, joten anna asiantuntijuutesi käyttöön. Kerro kunnallesi mihin haluat muutosta ja ole itse osa muutosta. Vaikuttamalla kuntavaaleissa, vaikutat konkreettisesti ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen lähelläsi.

Luodaan yhdessä kestävämpi tulevaisuus ja tuleville sukupolville mahdollisuus oikeasti syntyä hiilineutraalin kuntaan.

Kirjoittaja

Veera Visuri toimii suunnittelijana yhdyskunta ja ympäristö -yksikössä.

Veera Visuri Twitterissä.