Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

”Koulutuspoliittisessa selonteossa valtioneuvosto antaa linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja kansainvälistä yhteisöä kestävän kehityksen turvaten.” Näin mahtipontisesti alkaa valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon tiivistelmäsivu

Olli Riikonen
Kirjoittaja

Kuntien talousarviovalmistelu on loppusuoralla, joten valtionosuusarviotkin lienee jo esityksiin kirjattu. Tämä onkin historiallinen tapaus, sillä sote-rahoitus sisältyy lukuihin viimeistä kertaa. Kokonaispotti on noin 10,6 miljardia euroa ja kasvua kuluvaan vuoteen on noin 600 miljoonaa. Vuoden

Kirjoittaja

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2022 on nyt vahvistettu. Maksuihin tulee ensi vuonna useita muutoksia, mutta muutokset oli ennakoitu kuntatalousohjelman ennusteissa jo melko lailla kohdalleen. Osa työnantajan maksuista nousee ja osa laskee, joten nettona niiden

Kirjoittaja

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Tätä ennen tehdään sekä veroprosenttileikkaus koko maan tasolla että siirtolaskelmat kuntakohtaisesti. Laskelmien keskiössä ovat kuntien raportoimat taloustiedot vuosilta 2021–2022. Vuoden takaiseen tapaan kyselyitä on kaksi: 1)

Kuntademokratiaverkoston blogi

Avoimuus ja osallistuminen, someräyhääjät ja vihapuhe. Miten tätä viestintää voi hallita ja niveltää järkevään päätöksentekoon? Vastaus kuuluu: ei voi hallita, mutta juuri siksi siitä voi saada aitoa hyötyä valmisteluun. Jo ennen nettiä kuntaväen huolena olivat lehdistön yleisönosastot.

Kirjoittaja

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hallituksen linjausten mukaisesti valtion TE-hallinnolta kunnille vuonna 2024. Uudistuksen myötä kuntien rooli paikallisen elinvoiman edistäjänä vahvistuu entisestään. Mutta mitkä ovat paikallistason mahdollisuudet vahvistaa työllisyyttä ja missä

Korona-aika kuritti meidän kuntavaalejamme - ensin siirtämällä vaalit huhtikuulta kesäkuussa ja sitten pudottamalla kuntavaalien äänestysaktiivisuuden ennätysmatalaksi. Omien kuntavaaliemme edellä kävi kateeksi Viroa ja Tanskaa, joiden loppusyksylle ajoittuvien vaalien kuvittelin selviävän korona

Kirjoittaja

Kuntaliitossa on käynnissä kaksi hanketta, joissa kehitetään nuoriso- ja kulttuuripalveluiden tiedontuotantoa ja tilastointia. Hankkeita rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuntaliitto, ja niitä toteutetaan yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Molempien hankkeiden konkreettisena

kuvituskuva

Menneen analysointiin ja jossitteluun on useimmiten helpompi tarttua kuin tulevaisuuden kehityspolkujen pohtimiseen. Politiikkojen tehtävä on tehdä arvovalintoja sen välillä, mitä tulevaisuuden tavoitteita kohti lähdetään ja miten. Tulevaisuuden lukutaito ei ole mitään höttöä vaan taito, joka

kuvituskuva

Tampereella, kuten monilla suomalaisilla kaupungeilla ja kunnilla, on pitkä historia erilaisten kestävän kehityksen toimintaohjelmien ja -kehikoiden hyödyntämisessä aina 1990-luvun lopun paikallisagendatyöstä lähtien. Kuntien laaja perustehtävä ja kuntalain ykköspykälä ovat pitäneet kunnat

kuvituskuva

Agenda 2030 löysi tien Haminan strategiatyöhön ja oppimisen käsikirjaksi Kuntaliiton järjestämien kestävän kehityksen työpajojen kautta. Haminan kaupungin strategiatyö käynnistyy vuoden 2022 alussa. Kestävän kehityksen merkitys ja rooli tulevat nousemaa entistäkin enemmän keskiöön. Kestävä kehitys

Kirjoittaja

Kuntademokratiapäivän 13.10.2021 esitykset ja keskustelut nostivat esiin mittavia haasteita kuntahallinnon uudistukselle. Kyse on luottamuksesta, avoimuudesta, demokratian uusista muodoista, byrokratismista irtautumisesta sekä osapuolten, myös yritysten osaamisen saamisesta mukaan. Seuraavassa