Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Sini Sallinen
Kuntamatkalla

Pitkäjänteisiin päätöksiin ja vaikuttavan toimintaan päästään, kun kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat aidolla me-hengellä ja hyvässä yhteistyössä. Kuntaorganisaation elinvoima on edellytys kunnan elinvoimalle. Elinvoimaisessa kuntaorganisaatiossa roolit ja prosessit ovat sujuvia,
Jari Seppälä
Kuntamatkalla

Metsäpalo ei pysähdy kuntarajalle, liikenneonnettomuudessa voi olla monen kunnan asukkaita, kyberhyökkäys vaikuttaa palveluihin laajasti. Poikkeavan tilanteen ja kriisin sattuessa kansalaisten on saatava yhtenäistä tietoa, nopeasti ja monilla välineillä. Alueellinen yhteistyö on välttämätöntä niin

Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt kuntien näkemyksiä sote-palvelujen tuottajana tulevissa rakenteissa. Kunnille osoitetussa kyselyssä esitettiin neljä erilaista vaihtoehtoa: oikeus tuottaa palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa silloin, kun laissa olisi määritelty
Minna Karhunen
Kirjoittaja

Tilastokeskus julkaisi eilen uuden kuntakohtaisen väestöennusteen. Se kertoo, mitä tapahtuu, jos nykyinen kehitys jatkuu. Se ei huomioi kunnissa ja alueilla tehtävää työtä. Kehitykseen voidaan vaikuttaa, mutta vain pieneltä osin. Totuus on, että Suomen väkiluku lähtee nykykehityksellä laskuun reilun

Erilaiset chatbot-tyyppiset palvelut ovat yleistyneet niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Olemme vähitellen tottuneet asioimaan näiden ”robottien” kanssa. Tosin joskus ärsyttää se, että esimerkiksi pankissa asioidessa, siis pankin verkkosivuilla, on pakko ensin seurustella botin kanssa
kunnat

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys. Nämä sanat ovat kajahtaneet ilmoille lähes päivittäin viime syksyisestä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin erikoisraportin julkaisemisesta lähtien. Suomessa kunnat ja kaupungit ovat astuneet ilmastotyön eturintamaan ja asettaneet
Tehdään yhdessä

Maankäyttö, asuminen ja liikenne ovat ne painavat sanat, joista MAL- termi muodostuu. Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) ovat valtion ja suurempien kaupunkiseutujen välisiä sopimuksia. Sopimuksilla tuetaan ja sovitetaan yhteen kaupunkiseutujen kuntien ja valtion välistä yhteistyötä