Case-keskiviikko

Julkisten hankintojen neuvontayksikön Case-keskiviikossa käsitellään julkisten hankintojen kotimaista ja EU:n oikeuskäytäntöä sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvontakäytäntöä. Lähetyksissä Julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijat esittelevät tapauksia, peilaavat niitä aiempaan oikeuskäytäntöön ja keskustelevat tapauksista.

Case-keskiviikot on tarkoitettu hankintalain mukaisille hankintayksiköille, ja niihin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Lähetykset ovat maksuttomia. Verkkolähetysten osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kirjallisesti lähetyksen aikana. Kysymyksiin vastataan käytettävän ajan puitteissa.

Verkkolähetyksiä ei tallenneta, eli ne eivät ole katseltavissa varsinaisen lähetysajan jälkeen, mutta niissä käytetty diamateriaali on myöhemmin saatavissa Hankinnat.fi-verkkosivustolla. Lisätietoja Case-keskiviikosta löydät hankinnat.fi -sivustolta