Climate-KIC

Climate-KIC on Euroopan suurin ilmastonmuutokseen keskittyvä yksityisen sekä julkisen sektorin välinen kumppanuusohjelma. Climate-KIC-verkosto pyrkii ilmastonmuutoksen hillintään sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin ja menestyksen kasvattamiseen uusia innovaatioita kehittämällä. Verkostossa tavoitellaan vähähiilisyyttä ja huomioidaan ilmastonmuutoksen sopeutumistarpeet.

Toimintaan kuuluu monitasoista yhteistyötä muun muassa julkishallinnon, tutkimuslaitosten, yritysmaailman sekä oppilaitosten välillä. Verkostossa voi ottaa osaa innovaatiohankkeisiin, koulutuksiin sekä työjaksoihin ja saada tukea yrittäjyystoimintaan. Alkunsa Climate-KIC sai vuonna 2010, kun se perustettiin yhdeksi Euroopan Unionin Teknologiainstituutin (EIT) osaamis- ja innovaatioyhteisöksi.