EUROCITIES – Environment Forum

Eurooppalaisten kaupunkien muodostama EUROCITIES-verkosto järjestää työryhmiä, projekteja sekä tapahtumia, joissa vaihdetaan tietoja ja ajatuksia. Järjestö painottaa paikallishallinnon tärkeyttä päätöksenteon eri tasoilla ja se tekee ennen kaikkea kaupunkien edunvalvontaa.

Verkostolla on kuusi eri foorumia, joista ympäristöfoorumi tukee kaupunkien kestävän kehityksen edistämistä. Ympäristösäädösten ja projektien sopivuus paikallistasolle pyritään varmistamaan tekemällä yhteistyötä kansallisten hallitusten sekä EU:n kanssa. EU:n ilmanlaatusäädökset, jätepolitiikka sekä energiaunioni ovat muun muassa huomion kohteina foorumissa.

EUROCITIES