Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti

HALI - tavoitteena kansallinen standardi

HALI-järjestelmän konseptin ja lähdekoodin omistavat alkuperäiset tilaajatahot Oulun kaupunki, Oulu-Koillismaa Pelastusliikelaitos sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi 2018–2019 –projektissa kehitetään mallia mahdollisesti Kuntaliiton hallinnoimaksi kansalliseksi liikennevaloetuusjärjestelmäksi.  Kuntaliitto kutsuu kansalliselle HALI-järjestelmälle ohjausryhmän. Käyttäjät ja tienpitäjät voivat ilmoittaa myös halukkuutensa kehitysyhteisöön osallistumisesta. 

Tavoitteena on, että HALI säilyisi avoimena tuotteena viranomaisille ainakin kansallisella tasolla. Kuntaliitto nähdään potentiaalisena omistajana, koska se edustaa kuntia, jotka puolestaan vastaavat suurelta osin liikennevalojen operoinnista kaupunkiseuduilla. 

HALI on ollut mielenkiinnon kohteena myös kansainvälisesti. Projektissa tulee keskusteltavaksi, annetaanko ohjelmisto myös ulkomailla toimivien viranomaisten käyttöön ja millä periaatteilla.

Yhteistyön kehittäminen ja hyvien tuotosten ja käytäntöjen jakaminen ovat tärkeässä roolissa, mutta ensisijaisesti mallilla pyritään parantamaan liikenteen kaikkien toimijoiden turvallisuutta:

  • turvallisuuden parantuminen ja risteysonnettomuuksien väheneminen
  • kustannussäästöt hälytysajoneuvojen aiheuttamien vahinkojen vähentyessä
  • vasteajan parantuminen
  • ajoneuvojen käyttökustannusten säästöt

Järjestelmän laajuus tällä hetkellä:

Järjestelmän laajuus kuva

HALI hälytysajoneuvojen etuudet liikennevaloissa

HALI -järjestelmän avulla voidaan hälytysajoneuvojen kulkua nopeuttaa ja parantaa liikenneturvallisuutta, kun hälytysajoneuvoille saadaan jokaisissa liikennevaloissa vihreä, ja muille suunnille on punainen valo. Katso videosta, miten järjestelmä toimii.

lateral-image-right