ICLEI

Maailmanlaajuisesti kuntien kestävän kehityksen työtä kehittää ja koordinoi ICLEI-Local Governments for sustainability -verkosto, johon kuuluu 14 suomalaista kaupunkia. Verkosto kannustaa paikallishallintoja kestävän kehityksen toimiin, jotta ne pystyvät vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, kasvavaan kaupungistumiseen sekä talouden ja väestön vaihteluihin.

Verkoston 10 Urban Agendas –tavoitteissa kuntia kannustetaan kestävän kehityksen työhön. 10 Urban Agendas -tavoitteita ovat esimerkiksi resurssitehokkuus, luonnon monimuotoisuuden säilyminen, sopeutuminen, vähähiilisyys sekä hyvinvoiva yhteiskunta. Verkosto painottaa paikallishallintojen omien toimien merkittävyyttä alueellisessa hyvinvoinnissa.

ICLEI:ssä on tehty pitkän aikavälin hankkeita kuntien kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja lisäksi se kerää tietoa, raportoi sekä järjestää erilaisia koulutuksia ja konferensseja. Verkosto myös edistää YK:n Rion julistuksen toimeenpanoa paikallisella tasolla. Maailmanlaajuisena kuntien ilmastonmuutostyön kampanjana toimii The GreenClimateCities, joka jatkaa Cities for Climate Protection -kampanjan työtä.

Mukana verkostossa on yli 1500 paikallis- ja aluehallintoa, jotka sijaitsevat yli sadassa valtiossa. Kuntaliitto on ICLEI:n jäsen ja Kuntien ilmastokampanja perustuu ICLEI:n Cities for Climate Protection -kamppanjaan.

Lue lisää: