Vastaamme vanhusten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sopeuttaminen ikääntyneiden tarpeisiin. Acta nro 144

Vastaamme vanhusten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sopeuttaminen ikääntyneiden tarpeisiin. Acta nro 144

Tekijät
Lehto Juhani, Natunen Kari
Julkaisupäivä
Kuvaus
Artikkelikokoelma on osa Tampereen yliopiston "Kohtaamisia ikääntyneiden paikallisissa palvelujärjestelmissä" -tutkimushanketta, jossa "kohtaamiset" ovat sekä keskeinen toteuttamistapa että mielenkiinnon kohde. Monitasoisella ja -tieteisellä lähestymistavalla tartutaan hyvinvointipalvelujen järjestämisen ajankohtaisiin kysymyksiin kuten tarvearviointiin, asiakaslähtöisyyteen, yksilökohtaiseen palveluohjaukseen, monituottajamallin paikallisuuteen ja vastuunjakoon. Kirja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, päätöksentekijöille, tutkijoille ja kaikille sosiaali- ja terveyspalveluista kiinnostuneille.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1000 kB
ISBN
952-213-115-6
ISSN
1237-8569
Sivumäärä
108
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
1237-8569