Opas kunnanjohtajan kehityskeskusteluista

Julkaisupäivä
Kuvaus
Oppaassa kuvataan yleisellä tasolla kaksi eri toimintamallia kehityskeskusteluihin. Kehityskeskustelujen toimintamallit ja käytänteet vaihtelevat kunnittain.

Hyvin toteutetut vuosittaiset keskustelut ovat yksi konkreettinen keino tukea kunnanjohtajan johtamistyötä ja ammatillista kehittymistä sekä parantaa poliittisen ja ammatillisen johdon yhteistyötä.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
157 kt
ISBN
978-952-293-670-7