Julkaisun kansi

Kumppanuuden monet muodot

Tekijät
Jarva Anne & Toivonen Linda
Julkaisupäivä
Kuvaus
Esimerkkejä yhteistyöhön perustuvista kaavoituskäytännöistä

Muuttuva yhteiskunta haastaa kunnat ja niiden yhteistyökumppanit. Ilmastonmuutos, aluerakenteen erilaistuminen, väestön ikääntyminen ja talouden kiristyminen sekä hallinnon ja palvelutuotannon digitalisoituminen edellyttävät uudenlaisia toimintatapoja.

Tässä julkaisussa tuodaan esiin hyviä kokemuksia kumppanuuskaavoituksesta ja kerrotaan, miten on mahdollista kehittää olemassa olevia käytänteitä ja edistää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Mukana on eri laajuisia ja sisältöisiä kumppanuuskaavahankkeita tontin käyttötarkoitusmuutoksesta kaupungin keskustaa eheyttävään kaavaan. Tavoitteena on selventää kumppanuuskaavoituksen erilaisia menettelytapoja, tunnistaa kumppanuuskaavoituksen onnistumisen edellytyksiä ja ehdottaa toimintatapojen parannuksia.

Julkaisun aineisto perustuu kirjallisuuskatsaukseen, kuntien kaavoituksesta ja maapolitiikasta vastaaville kohdennetun kyselyn tuloksiin ja esimerkkihankkeiden edustajien kanssa käytyjen verkkotyöpajojen keskusteluihin. Kyselyyn saatiin vastauksia kaikkiaan 42 kappaletta yhteensä 35 eri kunnasta.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3,9 Mt
ISBN
978-952-293-747-6
Sivumäärä
32
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto