Julkaisun kansi

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle

Tekijät
Mikola Sinikka & Salenius Maria (toim.)
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tasa-arvo on oleellinen osa kuntapolitiikkaa. Kuntien päättäjät vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin, arkielämän sujumiseen ja sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen. Siksi tasa-arvokysymysten tunteminen on tärkeä osa jokaisen luottamushenkilön osaamista.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta koskettaa kunnan koko toimintaa, hallintoa ja päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan sekä kuntaa työnantajana. Kunnat ovat avainasemassa myös kuntalaisten yhdenvertaisuuden edistämisessä, kuten yhdenvertaisuus iän, alkuperän, kielen, terveyden tilan tai vakaumuksen perusteella.

Sukupuolten tasa-arvo on ajankohtainen kysymys, ja se on erityisen tärkeä nyt, kun kunnissa on käynnissä isoja muutoksia. Myös kriisitilanteissa on tärkeää huolehtia sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta kunnan kestävinä arvoina. Kuntasi luottamushenkilönä sinulla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat otetaan huomioon kaikessa kunnan toiminnassa ja osana sosiaalisesti kestävää kuntaa.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
5,8 Mt
ISBN
978-952-293-753-7
Sivumäärä
62
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto