Julkaisun kansi

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta

Tekijät
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Yleisohjeessa on esitetty tilinpäätöksen lakisääteinen sisältö ja se korvaa vuonna 2019 annetun kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan tilinpäätöstä tilikaudesta 2021 alkaen lukuun ottamatta verotulomenetysten korvausta koskevien tietojen esittämistä, jotka esitetään jo vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Yleisohjetta saa kuitenkin soveltaa kokonaisuudessaan laadittaessa tilinpäätöstä vuodesta 2020. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan myös kuntayhtymää, ellei ohjeessa joltain osin ole toisin sanottu.

Tähän yleisohjeeseen on tehty mm. seuraavat tarkistukset:
- valtionosuuksien erittelyä koskevaa taulukkoa muutettu mm. siten, että verotulomenetysten korvaus esitetään omalla rivillään (4.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen)
- toimintakertomukseen on lisätty velvollisuus antaa erillinen selvitys valtuuston kunnan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi hyväksymien toimenpiteiden toteutumisesta ja riittävyydestä tilikaudella silloin kun kunta on ollut kuntalain 118 §:n tarkoittamassa arviointimenettelyssä (3.8.3 Talouden tasapainottamistoimenpiteet)
- termit budjetti- ja kohderahoitteinen tehtävä muutettu pelkäksi tehtäväksi (4.3.1 Käyttötalouden toteutuminen)
- kilpailulain edellyttämä kuvaus kustannuslaskennan periaatteista esitetään lain edellyttämän tuloslaskelman yhteydessä (kohta 7.3 Muut eriytetyt laskelmat)
- viittaukset kirjanpitoasetuksen on korvattu viittauksilla asetukseen kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020).
Julkaisupäivä
Painos
6. tarkistettu painos
Tiedoston koko
678 kt
ISBN
978-952-293-770-4
Sivumäärä
82
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto