Julkaisun kansi

Sietämisen rajat. Kunnallisten luottamushenkilöiden kokemuksia häirinnästä

Tekijät
Kyösti Anni & Airaksinen Jenni
Julkaisupäivä
Kuvaus
Häirintää voi tulla sekä kuntaorganisaation sisältä että sen ulkopuolelta. Häirintäilmiöön puuttuminen vaatii toimia yhteiskunnan eri tasoilta. Siihen on puututtava paikallisella tasolla luomalla yhteisiä rajoja ja periaatteita päätöksenteon keskusteluareenoille. Häirintäkokemuksien käsittelyyn tarvitaan kanavat paikallisella tasolla ja virkavallan kanssa. Lisäksi tarvitsemme yhteiskunnallista keskustelua häirinnästä ja ilmiön laajuudesta. #nytriittää

Tutkimuksessamme olemme etsineet vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaista häirintää ja uhkailua johtavat luottamushenkilöt työssään kokevat ja miten se heihin vaikuttaa? Miten kuntien johtavat luottamushenkilöt kuvailevat sietämisen rajoja?

Tutkimusaineisto koostuu useista eri lähteistä: häirintää kokeneiden luottamushenkilöiden haastatteluista, asiantuntijahaastatteluista sekä kyselyaineistosta. Lisäksi tutkimusta varten on seurattu erilaisia julkisia kirjoituksia, kuten uutisia, lehtiartikkeleita ja sosiaalisen median alustoja sekä hyödynnetty aiempaa tutkimusta aiheesta.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,8 Mt
ISSN
2342-2157
Sivumäärä
18
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2342-2157