Julkaisun kansi

Kumppanuuden monet muodot. Acta nro 279

Tekijät
Toivonen Linda
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tutkimus yhteistyöhön perustuvan kaavoituskäytännön yleisistä periaatteista. Tutkimuksen tavoitteena on selventää kumppanuuskaavoituksen erilaisia menettelytapoja, tunnistaa kumppanuuskaavoituksen onnistumisen edellytyksiä ja ehdottaa toimintatapojen parannuksia.

Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia kumppanuuskaavoitusmenetelmiä ja niiden kehittämismahdollisuuksia kokonaishallinnan näkökulmasta. Samalla tutkimus kytkeytyy osaksi laajempaa kumppanuuskaavoituksen pelisääntöjä selkeyttävää tutkimustiedon kokonaisuutta. Tämän työn keskeiset tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Mitä kumppanuuskaavoituksella tarkoitetaan ja minkälaisia kumppanuuskaavoituskäytäntöjä Suomessa on?
2. Miten kumppanuuskaavoituskäytäntöjä voidaan kehittää, jotta yhteistyö suunnittelusta toteutukseen on entistä selkeämpää ja sujuvampaa?

Työn johtopäätökset perustuvat kirjallisuuskatsaukseen, tehdyn kyselyn tuloksiin ja verkkotyöpajojen keskusteluihin. Kysely sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että mahdollisuuksia avovastauksiin.

Tutkimuksen on tehnyt Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat -yksikön suunnittelija Linda Toivonen osana diplomityötään Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,2Mt
ISBN
978-952-293-785-8
ISSN
2490-0699
ISSN
2490-0699