Julkaisun kansi

Kuinka onnistua yhteiskehittämällä?

Tekijät
Nieminen Ville, Kirjavainen Hanna, Lang Merja & Jäppinen Tuula
Julkaisupäivä
Kuvaus
Vaikeasti tavoitettavat nuoret ja heidän palvelunsa

Julkaisussa avaamme yhteiskehittämistä ja kokoamme havaintoja sekä vinkkejä yhteiskehittämisen toteuttamiseksi. Havainnot pohjautuvat CoSIE 2020 -hankkeessa toteutettuun yhteiskehittämisen pilottiin, jonka kohderyhmänä olivat vaikeasti tavoitettavat nuoret. Pilotti toteutettiin Turussa yhteistyössä Turun kaupungin, Turun ammattikorkeakoulun ja Suomen Kuntaliiton kanssa.

CoSIE 2020 -hanke itsessään on 10 EU-maan yhteinen projekti, jossa pilotoidaan erilaisia yhteiskehittämisen tapoja. Samalla kootaan myös materiaalia siitä, miten yhteiskehittämistä juurrutetaan vahvemmin osaksi jokapäiväistä toimintaa julkisella sektorilla. Projektin rahoitus on osa EU:n Horisontti 2020 -tutkimus ja innovaatio-ohjelmaa.

Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan tuotteiden tai palveluiden kehittämisprosessia, jossa kehittämisessä on mukana eri monia tahoja: asiakkaita, asiantuntijoita ja palvelun tuottajia. Käytännön toteutukset vaihtelevat samoin kuin vaiheet, joissa osapuolet otetaan mukaan.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
4,7 Mt
ISBN
978-952-293-801-5
Sivumäärä
20
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto