Julkaisun kansi

Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje

Tekijät
Haapalehto Saija, Kettunen Elisa, Vaine Jari & Ylitalo Marja-Liisa
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tämä ohje on tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille, jotka haluavat avata ostolaskudataansa avoimena datana kenen tahansa hyödynnettäväksi. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää. Tämä ohje korvaa vuonna 2016 julkaistun vastaavan ohjeen.

Ostolaskudatan avaaminen on kunnille vapaaehtoista, eli laista tulevaa velvoitetta siihen ei ole. Datan avaaminen voi olla kuitenkin hyödyllistä ja edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa sekä tukea kunnan kustannustietoista toimintatapaa. Ostolaskudatan avaaminen kunnan taloushallinnon järjestelmistä helpommin käytettävään muotoon ja kenen tahansa ulottuville voi edesauttaa myös kunnan oman toiminnan suunnittelua ja johtamista.

Periaatteina tämän ohjeen laatimisessa on ollut, että mukaan otetaan vain sellaista dataa, jota kunnan on mahdollista itse avata, eli dataa, jonka voi yleensä olettaa löytyvän kunnan taloushallinnon järjestelmistä. Toinen periaate on, että ohjeen sisältö tukeutuu mahdollisimman pitkälti muuhun ohjeistukseen ja malleihin, joita kunnan taloushallinnosta ja raportoinnista on olemassa.

LIITE: Palveluluokitus ja henkilötietojen käsittely -mallilauseet (Excel). Voit ladata mallilauseet myös osoitteesta www.kuntaliitto.fi/mallilauseet
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
459 kt
Sivumäärä
25
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto