Kuntien digitalisaatiokartoitus 2021 -kansi

Kuntien digitalisaatiokartoitus 2021

Tekijät
Laura Lyly
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kuntien digitalisaatiokartoituksessa 2021 tarkastellaan digitalisaation tilannekuvaa kuntakentällä. Toiminnan muutos teknologiaa hyödyntäen aiheuttaa monenlaisia muutoksia kuntatyöhön, palveluihin, ajankäyttöön, riskeihin sekä erilaisiin tuen tarpeisiin. Kartoituksen avulla tavoitellaan parempaa ymmärrystä digitalisaation tuomista haasteista ja mahdollisuuksista kunnille, sekä digitalisaation vaikutuksista kuntien toimintaan.

Aihetta on lähestytty tarkastelemalla digitalisaation moninaisia vaikutuksia kuntakenttään erilaisten näkökulmien kautta. Ensimmäisenä julkaistavassa osassa käsitellään resursseja ja rahoitusta. Syksyn 2021 aikana julkaistaan myös osiot, joissa teemana ovat ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset (esim. lainsäädäntö, pandemia) ja johtaminen, palvelut, tietohallinon organisointi ja teknologiset valinnat.

Kartoituksen tiedot ovat kerätty Kuntaliitossa kevään 2021 aikana neljän eri kyselyn kautta. Kuntaliiton kumppanina kartoituksessa toimi FCG.

Julkaisu on HTML-muotoinen verkkosivutoteutus.
Julkaisupäivä