Julkaisun kansi

Liikennemerkkien käyttö kaduilla

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä

Asiasanat

Kuvaus
Julkaisussa käsitellään liikenteenohjauksen merkintätapoja katuympäristössä. Se on päivitetty vastaamaan tieliikennelain (729/2018) myötä voimaan tulleita muutoksia ja uudistuksia. Julkaisu täydentää tieliikennelainsäädäntöä ja Väyläviraston antamia yleisiä ohjeita liikennemerkkien käytöstä ottaen huomioon katuliikenteen ja -ympäristön tarpeet.

Julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti kuntien liikenteenohjauksen asiantuntijoille ja liikenteenohjauslaitteiden asettajille. Laadinnan pohjana on ollut Kuntaliiton julkaisu, jonka ensimmäinen painos valmistui 1.2.2006 ja toinen tarkistettu painos 31.5.2012.

Ohjeen tarkoituksena on tuoda esille keskeisimmät liikennemerkkien käytön periaatteet. Siinä esitetään esimerkkikuvia liikennemerkkien käytöstä erilaisissa tilanteissa. Esimerkkikuvat ovat pelkistettyjä eikä niissä esitetä kaikkia tarvittavia liikennemerkkejä tai liikennemerkkien tilatarpeita, vaan keskitytään kulloinkin käsiteltävänä olevan asian kannalta oleellisiin merkkeihin. Kuvia täydennetään teksteissä ja kuvateksteissä.

Ohjeen on laatinut Suomen Kuntaliiton vetämä työryhmä.
Julkaisupäivä
Painos
3. uud. painos
Tiedoston koko
8,8 Mt
ISBN
978-952-293-816-9
Sivumäärä
180
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto